Strona główna » Dla Mieszkańców » XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2018 rok
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2018 rok

Głosowanie trwa od 11 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego w przypadku kuponów wysłanych pocztą).

1. Głosowanie odbywa się poprzez /za pomocą:

· strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jarosław.pl – z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos na wybranego sportowca i trenera,

· oryginalnych kuponów plebiscytu, drukowanych w Tygodniku Gazeta Jarosławska, dostarczonych do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta osobiście lub wysłanych na adres:
Wydział Oświaty, Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, 37-500 Jarosław, pok. 23.

2. Na jednym kuponie, czy drogą internetową zagłosować można tylko na jednego sportowca i jednego trenera.

3. Głosować można tylko na osoby wskazane na liście kandydatów. Nazwiska spoza listy kandydatów umieszczone na  kuponach do głosowania bądź podane drogą elektroniczną będą nieważne.
* - pola wymagane