Strona główna » Kalendarz imprez » Zapowiedzi
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zapowiedzi

Nazwa imprezy, kosztorys

termin imprezy

Opis

XVI Przegląd Szkolnych Form Teatralnych maj
Impreza o zasięgu wojewódzkim w charakterze przeglądu. Celem jej jest rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prezentację i konfrontację dorobku artystycznego zespołów teatralnych.

Konkurs Plastyczny „W świecie dziecięcych marzeń"

czerwiec

Konkurs kierowany do dzieci jarosławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest okazją do konfrontacji osiągnięć plastycznych oraz wzbogacania przeżyć i wyobraźni twórczej.

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Jarosław 2008"
lipiec

Impreza promująca Jarosław. Celem Spotkań jest inspirowanie do utrwalania piękna i przeżyć przy pomocy różnych środków plastycznego wyrazu.(malarstwo , fotografia, rzeźba, film itp.). Uczestnikami spotkań są utalentowani uczniowie i studenci szkół o profilu artystycznym, którzy na rzecz organizatorów przekazują swoje prace.

Lato w MOK

lipiec - sierpień

Cykl różnorodnych zajęć i imprez prowadzonych i organizowanych dla dzieci w czasie wakacji.

Konkurs Recytatorski„WAWRZYNEK" październik
 

IX przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego

listopad

 

Prezentacja dorobku artystycznego mieszkańców DPS z powiatu jarosławskiego w dziedzinie muzycznej, estradowej, kabaretowej i plastycznej.

Konkurs „Poeci i Pisarze Dzieciom"

listopad

Eliminacje powiatowe konkursu popularyzującego twórczość dla dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Galeria Rynek 6

średnio 2 wystawy
w m - cu

 

Galeria eksponuje prace nie tyko artystów profesjonalnych, ale też amatorów. W ciągu roku organizuje się około 20 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Szczególnie promuje się twórczość artystów jarosławskiego dawnego Liceum Sztuk Plastycznych obecnie Zespołu Szkół Plastycznych.

Mała Galeria /Pl. A. Mickiewicza 6/ średnio 1-2 wystawy
w m - cu
Galeria specjalizuje się w prezentacji fotografii artystycznej oraz małych form malarskich i rzeźbiarskich.
Dziecięca Galeria „W korytarzu"/Pl. A. Mickiewicza 6/ średnio 1 wystawa
w m - cu.

Galeria prezentuje prace dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów,wykonane podczas zajęć plastycznych
Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

średnio 1 raz na kwartał

 

Spotkania z ludźmi wybijającymi się ponad przeciętność w różnych dziedzinach (hobbyści, ciekawe zawody).

Wieczory poetyckie

średnio 2 razy na kwartał

 

Spotkania z twórcami wywodzącymi się z Podkarpacia mających dorobek literacki oraz debiutantami.