Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Stanowisko Rady Miejskiej Jarosławia w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu kołowego w rejonie Starego Miasta przyjęte na sesji Rady w dniu 19. 05.2003 r.

Rada Miasta Jarosławia uchwałą z grudnia 2002 roku upoważniła Burmistrza Miasta do ogłoszenia konkursu na koncepcję zagospodarowania rejonu Starego Miasta, traktując organizację ruchu kołowego w tym rejonie jako jeden z integralnych elementów tej koncepcji. Ponadto cytowana Uchwała powierzyła nadzór nad jej wykonaniem dwóm komisjom stałym Rady Miasta tj. Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.

Złożony przez Pana Burmistrza Miasta Jarosławia wniosek do Starosty Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta z dniem 1.06.2003r. nie był przedmiotem analizy przez żadną z komisji stałych Rady.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także złożony na ręce Przewodniczącego Rady protest mieszkańców naszego miasta i właścicieli sklepów, oraz stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków szanując równocześnie prawo Pana Burmistrza do jednoosobowej decyzji w przedmiotowej sprawie Rada Miasta Jarosławia zwraca się do Pana Burmistrza o zaniechanie dalszych działań w sprawie organizacji ruchu kołowego w rejonie Starego Miasta do czasu zakończenia procedury konkursowej.

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31