Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych Miasta Jarosławia zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2003r.
- Radny Stanisław Misiąg pyta: jaka jest przyczyna braku działań Urzędu Miasta w zakresie majątku gminnego tj. szklarni przy ul. Spółdzielczej w Jarosławiu;
- dlaczego dopiero 8 maja br. kończy się termin postępowania przetargowego na remonty bieżące dróg w mieście. Powiat swoje drogi wyremontował a miasto dopiero zbiera oferty na remonty. Jeżeli w takim trybie będziemy działali to prawdopodobnie w lipcu br. nastąpi ich remont.

- Radny Wacław Spiradek prosi p. Burmistrza o zainteresowanie się odcinkiem drogi przy ul. Głębokiej od muru Sióstr Niepokalanek. Po wykonaniu kanalizacji był nasypany tłuczeń, w chwili obecnej stan tej drogi pogorszył się. Prosi, aby ewentualnie uzupełnić powstałe dziury.

- Radny Jan Walter prosi zamieszczenie szczegółowej aktualnej informacji na łamach Biuletynu Miejskiego nt. realizacji krytej pływalni na terenie miasta, ponieważ ostatnia jaka się ukazała pochodzi z sierpnia 2002 r.

- Pan Pieczko Stanisław , mieszkaniec Rady Dzielnicy Nr 4 w Jarosławiu - W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni dróg na terenie miasta Jarosławia zwrócił się z zapytaniem, kto zleca naprawę dziur na drogach, kto za to płaci i kto nadzoruje prace remontowe. Zauważył, że wykonywane remonty są prowadzone w sposób niewłaściwy, a posypywany grys w efekcie doprowadza do zabicia kratek ściekowych.

- Radni: Jarosław Pagacz, Roman Zeman, Adam Międlar, Maria Kuźniar, Elżbieta Kluz, Maria Kaczor, Antoni Lotycz zwracają się z prośbą o zaprzestanie publikacji w Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia indywidualnych wystąpień Radnych. "Uważamy, że informacja dla mieszkańców o pracach Rady powinna mieścić się w ramach ogólnego sprawozdania z obrad poszczególnych sesji. Każdy artykuł zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia powinien posiadać pozytywną opinię Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia i Burmistrza Miasta Jarosławia" - napisali w interpelacji.

Kilku radnych ustosunkowując się do pisemnego wystąpienia 7 radnych dot. zaprzestania publikacji w Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia indywidualnych wystąpień radnych stwierdziło, że Biuletyn odgrywa ważna rolę w informowaniu mieszkańców o podejmowanych działaniach, zamierzeniach zarówno przez Radę jak i Burmistrza. Nie można więc ograniczać się jedynie do skrótowego prezentowania wystąpień radnych na sesjach. Należy wypracować odpowiednią formułę czy też zasady co do publikacji tekstów na łamach Biuletynu. Każdy radny powinien mieć możliwość przekazywania swoim wyborcom jakie problemy, czy też sprawy poruszył na sesji.
- Mnie osobiście, jako radnego zanteresowała sprawa wycinania drzew na terenie miasta. Zapytałem Burmistrza o warunki przetargu oraz o zapis tej części umowy z wykonawcą prac, w której była mowa o przejęciu prawa własności ściętego drzewa. Niepokojące wydaje mi się ustalenie cen za wycinkę drzew. Kwota 500 zł za wycięcie drzewa twardego o średnicy 30 cm i 400 zł za wycięcie drzewa miękkiego jest w moim przekonaniu za wysoka. Intrygujący jest też zapis w specyfikacji przetargowej na mycie znaków. Zapytałem, kto ustalił cenę 8 zł za mycie jednego znaku pionowego? Jest to cena zbyt wygórowana. Zwróciłem tez uwagę na fakt, że jest zatrudniony pracownik do kontroli znaków drogowych, który mógłby tę pracę wykonywać.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30