Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Sesja Rady Miasta (02.04.2007)
Prezes JSON Krystyna Kłoda. | Fot. Iwona Międlar
Prezes JSON Krystyna Kłoda.
Fot. Iwona Międlar

Podczas nadzwyczajnej sesji RM 2 kwietnia 2007 r. radni minutą ciszy uczcili Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta w drugą rocznicę śmierci. W swoim wystąpieniu powiedziałem, że każdy z nas nosi w sercu zarówno postać, jak też słowa i wezwania Ojca św., które powinny być kierunkiem naszego postępowania. Jako radni winniśmy realizować przesłanie Papieża Polaka, starać się mądrze rządzić i opierać się nieprawidłowościom. Złożono też kwiaty pod tablicami w Sali Narad i na budynku Ratusza.

Podczas 40-minutowych obrad jednomyślnie podjęto 4 uchwały. Zmieniono wcześniejszą uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007 związanych z rewitalizacją kamienicy Attavantich. Kolejna uchwała dotyczyła nabywania nieruchomości lub ich części położonych w Jarosławiu, przeznaczonych pod budowę drogi obwodowej. Potencjalnym wykupem - według oszacowania - może zostać objętych ok. 4,3 ha terenu w pasie drogowym i ok. 5,2 ha terenu poza nim. Następnie zdecydowano o przyjęciu darowizny nieruchomości od Gminy Pawłosiów i ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. Na tych działkach znajdują się urządzenia do gromadzenia i przesyłania wody PWiK. Po nabyciu prawa własności przez Gminę Miejską Jarosław działki zostaną wniesione aportem do przedsiębiorstwa na podstawie odrębnej uchwały. W formie uchwały radni upoważnili Przewodniczącego RM do powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

W ramach interpelacji radny Stanisław Machała zapytał o decyzję w sprawie zrekonstruowania odkrytego muru obronnego przy ul. Tarnowskiego, a także o szczegóły dot. zapisanych w budżecie państwa 3 mln zł na renowację starówki jarosławskiej. Burmistrz Andrzej Wyczawski odpowiedział, że dokładnie zapoznał się z analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Ireneusza Płuskę. Istnieją dwie możliwości: eksponowanie murów lub ich zasypanie. W obu przypadkach należy dokonać czynności konserwatorskich. Jednak koszt zabezpieczenia i rekonstrukcji szacowany jest na ok. 1,5 mln zł. Burmistrz wyjaśnił również, że środki przyznane z budżetu państwa znajdują się w dyspozycji konserwatora zabytków i będą wykorzystane na realizację wniosków zgłaszanych przez różne podmioty i osoby prywatne, które są dysponentami zabytkowych obiektów.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31