Strona główna » Nasze wydawnictwa » lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 13
Media Lokalane w Integracji Europejskiej

W listopadzie 1999 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Inicjatyw proeuropejskich" zarządzanych przez Fundusz Współpracy. W marcu 2000 r. do ok. 700 redakcji, w tym również do redakcji Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Miasta Jarosławia rozesłano oferty udziału w szkoleniach "Media Lokalne w Integracji Europejskiej". Należało przesłać trzy ostatnie numery tytułu prasowego i wstępną deklarację o gotowości zamieszczenia na łamach pisma tekstów dotyczących integracji europejskiej.

Na ofertę SDP odpowiedziało 200 redakcji. Do udziału w warsztatach zaproszono 20 dziennikarzy i 20 wydawców. Dlatego ucieszyła mnie wiadomość, iż znalazłam się w tym gronie. Pierwsze zajęcia odbywały się w dniach 5 - 7 maja br., które prowadzili: mgr Jaromir Kwiatkowski na temat "Dziennikarstwo multimedialne - Internet", red. Maria Osterwa - Czekaj - "Dziennikarz wielofunkcyjny, współpraca dziennikarzy radiowych, telewizyjnych i prasowych", dr Janusz Węc - "Historia jednoczącej się Europy". Odbyła się też konferencja prasowa z Bogusławem Sonikiem - Dyrektorem Biura Festiwalowego Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury. Kolejne warsztaty odbyły się 23 - 25 czerwca 2000 r. Tym razem wiecej czasu poświęcono na poznanie Instytucji Unii Europejskiej, struktury funkcjonalnej i rynku finansów. Jednym z tematów było prawo prasowe w UE i perspektywy zmian w polskim prawie prasowym w związku z integracją. Wykładowcami tej sesji byli Bartłomiej Zapała, dr Janusz Węc i dr Roman Bartoszcze. Wśród uczestników warsztatów są m.in. reprezentanci z Warszawy, Krakowa, Bielska - Białej, Krotoszyna, Jarocina, Łowicza, Skarżyska Kamiennej, Czechowic - Dziedzic, Starachowic, Wołomina i Jarosławia.

Zofia Krzanowska

Unia Europejska - podstawowe informacje


Unia Europejska jest związkiem państw, który nie ma swego odpowiednika w historii. Jest to twór wyjątkowy i cały czas zmieniający swoje oblicze. Czy Unia będzie jedynie luźną konfederacją samodzielnych państw czy czymś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy, pokaże przyszłość.

Unia Europejska jest wynikiem procesów integracyjnych, jakie rozpoczęły się na naszym kontynencie po dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej. Sama idea połączenia narodów Europy w jednym organizmie państwowym jest znacznie starsza.

Historia Europy pełna jest przykładów dążeń do zjednoczenia kontynentu pod jednym berłem. Dopiero jednak w XX wieku integrację oparto na wspólnych wartościach i poszanowaniu praw poszczególnych narodów. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Jej głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami. Najważniejszymi celami Unii zapisanymi w traktatach, tej swoistej konstytucji, są: bezpieczeństwo, postęp gospodarczy, postęp społeczny, ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Zgodnie z doktryną prawa europejskiego państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności a jedynie przelewają na organy unii uprawnienia do wykonywania części swego władztwa. Unia Europejska jest opartym na zasadzie wzajemności i solidarności porozumieniem państw, które zdecydowały się na przekazanie Unii części swych kompetencji. Uznano bowiem, że tylko wspólnym wysiłkiem można zapewnić narodom Europy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Unia jest odpowiedzią narodów Europy na zagrożenia dzisiejszego świata wynikające z globalizacji.

Centrum Informacji Europejskiej

Oddzial Ratownictwa Medycznego w Jaroslawiu


Sukcesem zakończyły się starania Senatora RP Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza oraz Przewodniczącego Rady MIasta Jarosławia lek. med. Janusza Szkodnego pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu, w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczące utworzenia w Jarosławiu Oddziału Ratownictwa Medycznego.

Ministerstwo podjęło decyzję o utworzeniu w Jarosławiu Oddziału Ratownictwa Medycznego. Informację potwierdził p. Andrzej Ryś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

Jest to ze wszech miar korzystna decyzja, której skutki już niebawem powinno odczuć społeczeństwo regionu jarosławskiego.

Przypominam, że w pierwszej wersji oddziały takie miały powstać tylko w Przeworsku i Przemyślu. W związku z tym istniała realna groźba, że takiego oddziału w Jarosławiu nie będzie. Wtedy społeczeństwo miasta i powiatu zmuszone byłoby korzystać z usług Oddzialów Ratownictwa Medycznego w Przeworsku lub Przemyślu, co byłoby krzywdzące dla mieszkańców naszego regionu.

Dyrektor Biura Senatora RP Janusz Bochenek

Docenić pracę społeczną


Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Zbigniew Piskorz złożył do Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej wniosek o nagrodę w kategorii zespołowej za działalność charytatywną na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Jarosławiu. Jarosławskie Koło obchodziło w ubiegłym roku 10-lecie działalności, otrzymało "Jarosława 1999" - honorową nagrodę Burmistrza. Wniosek poparł Senator RP Andrzej T. Mazurkiewicz.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31