Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (83) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (83) / 1999

Strona 3
Sesja Rady Miasta

25 października 1999 r. 30 radnych obradowało na XII sesji, która trwała od godz. 9.00 do 13.20

Podjęto 27 uchwał, spośród których najwięcej, bo 14 dotyczyło zmian w przyjętych wcześniej uchwałach w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Jarosławia. Powyższe uchwały przyjęto jednomyślnie.

Po długiej dyskusji większością głosów zadecydowano o zmianach w budżecie miasta na 1999 r. Przeznaczono kwotę 190 tys. zł na zakup 1 autobusu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, 30 tys. zł na prace konserwatorskie kolegiaty pw. Bożego Ciała, 18 tys. zł na remont Zespołu Klasztornego Opactwa Benedyktynek, 25 tys. zł na prace konserwatorsko - zabezpieczające w klasztorze OO. Reformatów, 35 tys. zł na koncert zespołu "Poznańskie Słowiki", 10 tys. zł dla zespołu AD REM, 20 tys. zł na promocję miasta w postaci wydawania periodyku "Słoneczna Skała". Powyższe zmiany budziły niezadowolenie części radnych ze względu na przeznaczenie środków na te cele z niezrealizowanego budynku komunalnego. Kolejne zmiany w budżecie związane były z otrzymaniem dotacji celowych na pokrycie kosztów wdrażania reformy oświatowej i dodatkową subwencją oświatową oraz z otrzymaniem od wojewody podkarpackiego należnej dotacji na świadczenia z opieki społecznej i dodatków mieszkaniowych. Dzięki dotacji z budżetu powiatu w wysokości 75 tys. zł zadecydowano o remoncie bieżącym stadionu sportowego przy ul. Piekarskiej, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednomyślnie lub większością głosów przyjęto trzy uchwały geodezyjne: w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Zielona - Pełkińska na nieruchomość przy ul. Pasieka, zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego przy ul. Skarbowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Jarek" oraz zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu przy ul. Starosanowej.

Jednomyślnie Rada postanowiła, że przedstawicielem w Związku Miast Polski będzie p. Jan Gilowski - Burmistrz Miasta.

W związku z rezygnacją radnego i etatowego członka Zarzadu Miasta p. Andrzeja Wyczawskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta, radni większością głosów wybrali nowego przewodniczącego Komisji w osobie p. Zenona Wajdy - członka Zarządu.

Ponieważ rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu rozwiązał stosunek pracy z radnym i zarazem Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. Markiem Jasiewiczem bez zgody Rady Miasta, jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z w/w radnym.

Podczas sesji powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników ludowych. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru 10 ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu, 7 - do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 25 - do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, 12 - do Sądu Pracy w Jarosławiu oraz 20 członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny

Rada Dzielnicy Nr 1 informuje mieszkańców dzielnicy, że w siedzibie Rady przy Małym Rynku w Jarosławiu w godzinach od 1500 do 1600 będzie pełniony dyżur radnych Rady Miasta z naszej dzielnicy.
Harmonogram dyżurów:
  • 16.11.1999 - p. Zofia Guzowska
  • 23.11.1999 - p. Jarosław Pagacz
  • 30.11.1999 - p. Zenon Wajda
  • 7.12.1999 - p. Marek Słota
  • 14.12.1999 - p. Marek Jasiewicz


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania z radnymi lub do kontaktu telefonicznego:
621-29-22 do siedziby Rady Dzielnicy Nr 1 w godzinach dyżuru.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31