Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (83) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (83) / 1999

Strona 8
Jarosławski Zespół AD REM w Chicago

W dniach od 22 października do 2 listopada 1999 r. na zaproszenie organizatorów VIII Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej przebywał w Chicago Zespół Wokalny AD REM działający przy Jarosławskiej Kolegiacie. W Festiwalu, który odbywał się pod patronatem JE Abpa Fracisa Cardinale George OMJ i Bpa pomocniczego JE Tadeusza J. Jakubowskiego wzięło udział 7 solistów i 8 zespołów z USA, Kanady, Szwecji, Austrii, Polski.
Zespół AD REM wystąpił w Sali Koncertowej Centrum Kopernikowskiego, największego ośrodka życia kulturalnego Polonii, jako gość specjalny, laureat ubiegłorocznej "Złotej Nuty" - głównej nagrody Festiwalu. Koncert zespołu, na który złożyły się głównie kompozycje szefa zespołu, p. Andrzeja Supersona, spotkał się z życzliwym i serdecznym przyjęciem chicagowskiej publiczności.
Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziła zorganizowana w holu Centrum wystawa fotografii znanego jarosławskiego fotografika Czesława Dziadusia pn. "Uroki jarosławskiej architektury". Zwiedzający podkreślali nie tylko profesjonalizm i artyzm prezentowanych zdjęć, ale również piękno jarosławskich zabytków. Szczególne zainteresowanie wystawą wykazali jarosławianie na stałe mieszkający w Chicago.
W czasie dwunastodniowego pobytu Zespół AD REM wystąpił w największych chicagowskich parafiach m.in. w kościele pw. św. Jacka, św. Jakuba, św. Ferdynanda, św. Jana.
Koncertom towarzyszył specyficzny, wzruszający i podniosły nastrój dzięki piosenkom patriotyczno - religijnym, które sprawiały, że pojawiały się łzy wzruszenia i tęsknota za Ojczyzną, zwłaszcza wśród starszej emigracji Polaków. Organizatorzy Festiwalu zapewnili członkom Zespołu możliwość zwiedzenia najciekawszych obiektów w Chicago, tj. Sears Tower, The "El", Union Stadion, Buckingham Fountain, Muzeum Ziemi, Planetarium, Muzeum Historii Natury, Muzeum Sztuki, Downtown Chicago, Port Lotniczy O'Hare i inne. Szczególnym wyróżnieniem dla Zespołu jest propozycja nagrania płyty CD oraz trasa koncertowa po USA w 2000 r.
Za pośrednictwem Biuletynu Zespół AD REM dziękuje władzom miasta, sponsorom oraz wszystkim życzliwym ludziom, dzięki którym wyjazd Zespołu mógł być zrealizowany.INFORMACJA

dotycząca właścicieli nieruchomości położonych na gruntach o niskiej klasie, przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia do zalesienia.

Zgodnie z otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pismem informuję, że właściciele takich gruntów mogą ubiegać się ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje na zakup sadzonek z przeznaczeniem na zadrzewienie terenu. Informacja jest szczególnie ważna dla właścicieli gruntów na tzw. "Podlądziu" pomiędzy ul. Okrzei, Podgórze, Jarowa od południa, a ogrodami działkowymi "Jarek" od północy, które położone są na terenie oznaczonym w MPO Miasta Jarosławia symbolem B150 ZP "nieużytki trwałe" do zagospodarowania na leśny park krajobrazowy.

Szczegółowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Oddziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Naczelnik Wydz. Geodezji, Rolnictwa i Ochrony środ.
Franciszek StrzępekCZY BĘDZIE BEZPIECZNIEJ ?

Przygotowania do wprowadzenia monitoringu w naszym mieście weszły w decydującą fazę i najbliższa przyszłość pokaże czy uda się nam zainstalować go jeszcze w zbliżającym się roku. W projekcie budżetu na rok 2000 Zarząd Miasta przeznaczył kwotę 100.000 zł na jego zainstalowanie. Jeśli Rada Miasta zaakceptuje to przedsięwzięcie, to będzie można podjąć konkretne działania. Temu celowi była poświęcona ostatnia wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta z Panem Burmistrzem na czele w Dyrekcji Telekomunikacji Polskiej.
Monitoring to system ciągłych lub systematycznie powtarzanych obserwacji wybranych obszarów w oparciu o aparaturę elektroniczną. W Jarosławiu jest kilka newralgicznych miejsc, w których aż prosi się o zamontowanie kamer i ciągły podgląd wyznaczonego terenu. Mam tu na myśli naszą starówkę, główne ciągi komunikacyjne w centrum miasta oraz okolice dworców PKP i PKS. Korzyści będą na pewno bardzo wymierne i zauważalne. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, zmniejszą się straty związane z dewastacją mienia zarówno publicznego jak i prywatnego, poprawi się wygląd i estetyka miasta. W późniejszym czasie zakres działania monitoringu można rozszerzyć na szkoły, w których również robi się coraz bardziej niebezpiecznie.
Wprowadzeniem systemu zainteresowane powinny być również podmioty i instytucje mające siedziby lub działające w miejscach, które objęte będą ciągłą obserwacją. Prawdę mówiąc od tego źródła upatrujemy szansę na częściowy sponsoring dla realizacji zakładanego przedsięwzięcie.

Zastępca Burmistrza Miasta
Zbigniew PISKORZ
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31