Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (83) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (83) / 1999

Strona 10

Ratowanie zabytków

Złotą Odznakę "Za Opiekę nad Zabytkami" przyznaną przez ministra Kultury i Sztuki otrzymał 16 października 1999 r. p. Zbigniew Zięba pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jarosławia i zarazem współredaktor Biuletynu Informacyjnego. Wśród 39 nagrodzonych z Województwa Podkarpackiego był też ks. Marek Gajda - kustosz sanktuarium Matki Bożej w Chłopicach. Wręczenia złotych odznak dokonał Wicewojewoda Podakrapacki p. Marek Kuchciński w zabytkowym dworku "Ostoja" w Jasionce koło Rzeszowa.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie odznaki czytamy: "Pan Zbigniew Zięba jako pracownik Urzędu Miasta od wielu lat wykazuje szczególną troskę o zachowanie i należyte utrzymanie Starego Cmentarza w Jarosławiu. W wyniku starań Pana Zięby przeprowadzono szereg prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach, wykonano konserwację detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego budynku d. Towarzystwa Gimnastycznego oraz remont wieży zegarowej jarosławskiego ratusza. Działalność propagująco - popularyzatorska - liczne artykuły w miejscowej prasie oraz wywiady w radio i telewizji dotyczące zabytków na terenie miasta Jarosławia i okolic są jedną z metod profilaktycznego działania Pana Zięby w zakresie ochrony zabytków".

Z.K.Jarosław - Hamburg

Dużo mówi się na temat przełamywania barier architektonicznych i pomocy ludziom niepełnosprawnym. Nie na słowa, lecz na czyny oczekują ci, którym dane jest żyć inaczej. W Jarosławiu od 16 lat działa Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, któremu przewodniczy p. Krystyna Rajtar. Jest to ruch działający w Polsce od 35 lat, który skupia głównie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przedstawiciele jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym spotkali się z członkami niemieckiego stowarzyszenia Hamburger Arbeitasistenz. Wymiana doświadczeń, a raczej poznanie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozytywnie wpłynęły na świadomość gości z Polski. W Zakładach Elbe Werkstette w Hamburgu zatrudnionych jest 740 osób o różnym stopniu niepełnosprawności, przy czym warto podkreślić, że 80% stanowią osoby z upośledzeniem umysłowym. Inicjatorami powstania zakładów są państwo Zekorn. Wizyta zaowocowała pewnymi obietnicami. Zakłady zapewniły wsparcie finansowe budowy grupowego domu rodzinnego w Jarosławiu. W przyszłym roku natomiast, na dwutygodniowe nieodpłatne szkolenie do Hamburga pojedzie czterech terapeutów z Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego.

25 października br. z Burmistrzem Miasta p. Janem Gilowskim spotkał się p. Mariusz Mituś - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu, p. Krystyna Rajtar - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz p. Bodo Schuman dyrektor przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi 6 zakładów Elbe Werkstette. W rozmowie Burmistrz Gilowski wyraził uznanie dla pracy na rzecz ludzi dotkniętych przez los.

Zofia KrzanowskaOGŁOSZENIA

Miejski Ośrodek Kultury

WYSTAWY:
  • 8-26.11 Malarstwo i rysunek - Agata Bielówka oraz Dariusz Moskwiak (Galeria, Rynek 6).

Kino "Ikar":
  • 21-23.11 - film prod. niem. "Biegnij Lola, biegnij",
  • 28-30.11 - film prod. USA "Godziny zemsty".
JESIENNE IMPRESJE ARTYSTYCZNE
listopad 1999

  • 18.11. - Turniej Poetycki o "Laur Impresji", sala widowiskowa, g. 17.00.
  • 18.11. - "Między ramy trafiamy co dzień" - recital Władysława Serafina, sala widowiskowa, g. 18.30.
  • 19.11. Miedzyszkolny Turniej Wiedzy o Jarosławiu, sala widowiskowa, g. 11.00
  • 20.11. - Nastroje - "Jesień" - wernisaż wystawy fotografii T. Jamroza połączony z biesiadą artystyczną na zakończenie impresji, sala nr 23 i 24, g. 1700.
  • 27.11. - Pokaz technik komputerowych, g. 1100.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31