Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (83) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (83) / 1999

Strona 5
Być dobrym jak chleb
Półrocze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Słowa zachęty kierowane przez św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) do współbraci zakonnych i wszystkich ludzi dobrej woli, by pomagać potrzebującym materialnie i duchowo, znajdują także w obecnych czasach zrozumienie i odpowiedź. Jednym z przykładów jest - istniejące w Jarosławiu od października 1989 r. - Koło Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Początki albertyńskiej działalności wiążą się z parafią NMP Królowej Polski, w której z inspiracji Ks. Proboszcza Mariana Rajchla powstała kuchnia dla tych, których warunki materialne były najtrudniejsze.

Podczas uroczystości 10-lecia Koła sprawozdanie z dotychczasowej pracy złożyła p. Stefania Majsterkiewicz, która w funkcjonowanie Koła i Schroniska im. Brata Alberta włożyła wiele serca, a także przez pewien czas była jego prezesem.
Od 1990 r. w przekazanym przez Siostry Felicjanki domu przy ul. Jasnej rozpoczęto remonty w celu utworzenia Schroniska dla Kobiet. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia 1992 r. zamieszkały już pierwsze pensjonariuszki. Chociaż - jak wyjaśniała p. Majsterkiewicz - dom planowany i przystosowany jest na stały pobyt 28 osób, potrzeby są większe i najczęściej w Schronisku mieszka więcej kobiet. Obecnie przebywa 32 osoby.

23 i 24 października 1999 r. w uroczystościach 10-lecia istnienia Koła uczestniczyli m.in.: Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk, Ks. Dziekan Aleksander Kustra, Ks. Prałat Marian Rajchel, Ks. Dziekan Edward Chmura, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego p. Tomasz Petry, Starosta p. Mieczysław Kasprzak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Mieczysław Kraus, Zastępca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Piskorz i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Felicja Krawczuk.
"W imieniu władz miasta Jarosławia chciałbym serdecznie pogratulować Towarzystwu pięknego jubileuszu i jednocześnie podziękować za pracę i za służbę na rzecz lokalnej społeczności - powiedział Wiceburmistrz p. Zbigniew Piskorz - Żyjemy w trudnych czasach transformacji ustrojowych, zmian gospodarczych i politycznych, gdzie rozwarstwienie społeczeństwa jest coraz bardziej wyraźne i gdzie obszary biedy poszerzają się. W tym ciężkim okresie nie będziecie Państwo sami. Chcę powiedzieć, że na władze naszego miasta możecie zawsze liczyć. Tym bardziej, że jesteśmy pewni, iż pieniądze przez was wydawane nie są marnotrawione. Dobrze służą najbardziej potrzebującym. Życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże!".

Na jarosławskie święto przybyli też przedstawiciele z zaprzyjaźnionych kół: Prezes Zarządu Głównego z Wrocławia p. Bogdan Aniszczyk oraz Prezes Oddziału Podkarpackiego p. Emil Jurkiewicz. Wykład nt. "Chrześcijańskie wychowanie wobec bezdomności" wygłosiła p. Lucyna Żbikowska pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która współpracuje z Towarzystwem im. Brata Alberta i jest również prezesem duszpasterstwa niewidomych. Zastanawiała się dlaczego "nie idziemy w kierunku organizacji przedsiębiorstw i budowania świadomości, że praca, do której powołał nas Bóg daje nam możliwość życia, dostatku materialnego, ale przede wszystkim kształtuje naszą osobowość; dlaczego lansuje się w środkach masowego przekazu stwierdzenie, że praca ma przynieść sukces, pieniądze i mamy się zapracować na śmierć?"

Mszy św. 24 października br. w kolegiacie jarosławskiej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Infułat Stanisław Zygarowicz. Nawiązując do największego przykazania miłości Boga i bliźniego wyraził uznanie dla wszystkich, którzy tym przesłaniem żyją. Zachęcał do wierności ideałom, które liczą się na życie wieczne.

Warto podkreślić, że pensjonariuszki Schroniska im. Brata Alberta mają całodobową opiekę, którą sprawują lekarze, dyplomowane pielęgniarki i wolontariusze. Istotna jest też posługa duszpasterska. W ciągu 10 lat istnienia Koła funkcje prezesa sprawowali: p. Antoni Gregor, p. Stefania Majsterkiewicz i obecnie "młody i energiczny człowiek" p. Kazimierz Górski.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31