Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Sesja Rady Miasta 5.12.2008
Rekordowo krótko, bo niecałe 10 minut trwała XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta 5 grudnia 2008 r. w której uczestniczyło 16 radnych.
Pierwsza uchwała dotyczyła zwrotu do budżetu nie zrealizowanych wydatków w wysokości 610 tys., których termin realizacji upłynął 30.11.2008 r. Jest to datacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania budowy łącznika do obwodowej miasta. Z uwagi, że zadanie nie zostało wykonane, zabezpieczone na koncie środki finansowe 30.11.2008 r. „zasiliły” dochody budżetu miasta na 2008 r. Aby umożliwić sfinansowanie wykonania projektu budowlanego w roku 2008, radni przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęli nową uchwałę.
Następnie radni wyrazili zgodę na wypłatę odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców w wys. 15.801 zł za nakłady poniesione na gruntach pod obwodnicę miasta Jarosławia.
GDDKiA w Rzeszowie nabyła od Gminy Miejskiej Jarosław 17.01.2008 r. działki nr 2957/6 i 2957/8. W cenie zostały uwzględnione indywidualne nakłady działkowców w wys. 70.040 zł, wysokość odszkodowania dla PZD w kwocie 15.801 zł oraz wartość gruntu Gminy Miejskiej w wys. 25.134 zł. Indywidualne odszkodowania dla działkowców zostały wypłacone, natomiast ta uchwała umożliwiła wypłacenie pozostałej kwoty PZD.
MEN na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia przyznało Gminie Miejskiej Jarosław subwencję w wys. 152.000 zł na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych. Podczas sesji Rada Miasta przyjęła powyższą uchwałę oraz rozdzieliła środki na poszczególne szkoły. Szkoły podstawowe otrzymają 80.000 zł, gimnazja 60.000 zł, natomiast 12.000 zł otrzyma ZSO im. Ks. Czartoryskich, dla którego Gmina Miejska Jarosław jest organem prowadzącym. Ponadto MEN odpowiadając na wniosek burmistrza o zwiększenie subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę przyznało 12.813 zł. W związku z tym, iż odprawy zostały wypłacone we wrześniu 2008 r. RM w kolejnej uchwale przyznała powyższe środki na dofinansowanie zakupu stolików i krzesełek dla Miejskiego Przedszkola nr 3.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31