Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Sesja Rady Miasta 29.12.2008
29.12.2009 r. miała miejsce XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. W jej obradach wzięło udział 15 radnych, wiceburmistrzowie: Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn oraz skarbnik Miasta Barbara Maziarka. Na wstępie, wobec braku uwag został przyjęty protokół z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 grudnia 2008 roku. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w uchwale własnej nr 258/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku (z późn. zm.) w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2008 rok. Zmiany te obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 o kwotę 7.400 zł. Druga uchwała: wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., zawiera wykaz wydatków budżetowych, których sfinansowanie będzie możliwe w 2009 roku.
Radni podjęli również dwie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r. Konieczność zmian wiązała się z podpisaniem umów, na podstawie których możliwy jest zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Jarosław przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkałe poza naszą gminą.
Ostatnią uchwałą była ta, podjęta w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację Oddziału dla przewlekle chorych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Jak wynika z wniosku przedstawionego przez Dyrekcję COM 17.12. 2008 r. trudna sytuacja finansowa jednostki zmusiła do poszukiwania nowych, korzystniejszych rozwiązań, jak również ograniczenia strat finansowych, które co miesiąc rosną. Wszystkie uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie. Sesja trwała 20 minut.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31