Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Sesja Rady Miasta 19.12.2008
Juliusz Korzeń - projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Juliusz Korzeń - projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XLV sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyło 15 radnych, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy: Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, skarbnik Barbara Maziarka, naczelnicy wydziałów i przedstawiciele mediów odbyła się 19 grudnia 2008 r. i trwała prawie 2,5 godz.
Na początku radni przyjęli protokół z XLIII sesji z dnia 24 listopada 2008 r. oraz sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia na własność Gminy Miejskiej Jarosław porzuconego pojazdu. Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008, związanych z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu. Łączna wysokość tych zobowiązań nie może przekroczyć 195 tys. zł. Spłata nastąpi w roku 2009. Przy dwóch głosach przeciwnych radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, których wartość przekracza granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. związanych z inwestycją „Rozbiórka budynku byłej wartowni oraz budynku warsztatowo-magazynowego” przy ul. Piekarskiej w wys. 180 tys. zł. Spłata nastąpi w 2009 r. Ponadto radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 54 tys. zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.
Kolejna uchwała dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską. Powyższy plan został przyjęty we wrześniu 2008 r., jednak wojewoda stwierdził nieprecyzyjne zapisy rysunku planu, wobec tego stwierdził jej nieważność. Po wprowadzeniu niezbędnych korekt radni, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W związku z realizacją programu „Moje boisko-ORLIK 2012” dotyczącego budowy kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4, radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy w wysokości 600 tys. zł. Koszt całej inwestycji szacuje się na kwotę 1.266.000 zł, z tego Gmina Miejska Jarosław pokryje 600 tys. zł, po 333 tys. zł w ramach dotacji przekażą Wojewoda i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Kolejne 4 uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie. Zwiększono m.in. wydatki na ochronę zdrowia. Centrum Opieki Medycznej otrzyma dotację celową w kwocie 400 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. tomografu, respiratora stacjonarnego, urządzenia do diatermii, kardiomonitorów i pulsoksymetrów. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. decyzją radnych otrzyma 70 tys. zł, a 170 tys. zł przeznaczono na dopłaty w spółkach prawa handlowego. Ponadto Publiczne Gimnazjum nr 3 otrzyma 38 tys. 663 zł na remont dachu i elewacji budynku szkoły.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31