Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora » Relacje z zajęć
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Relacje z zajęć

„Czekoladki z wiśniami..” ostrzegały przed oszustami

8 maja br. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu można było obejrzeć niecodzienne widowisko teatralne pt.„Czekoladki z wiśniami... ostrzegają przed oszustami". Spektakl w wykonaniu Kabaretu „Młodzi Duchem" został przygotowany w ramach programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora", jako przestroga dla osób starszych przed oszustwami metodą „na wnuczka".

Widowisko teatralne dotyczyło oszustwa metodą „na wnuczka". Aktorzy z kabaretu „Młodzi Duchem" w kilku epizodach pokazali jakich sztuczek i podstępnych działań mogą próbować oszuści oraz jak nieodpowiedzialnie można się zachować w tego typu sytuacjach; w konsekwencji stać się ofiarą oszustów. Przedstawienie zakończyło się „happy endem", a w role policjantów zatrzymujących oszusta wcielili się prawdziwi funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Dodatkową atrakcją były piosenki z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego oraz zespołu Kombi, które wykonali jarosławscy seniorzy z Kabaretu „Młodzi Duchem". Treść piosenek wpisywała się w główny nurt przedstawienia.

Widowisko zostało przygotowane przez jarosławskich aktorów amatorów z kabaretu „Młodzi Duchem" działającego przy Stowarzyszeniu Akademia Trzeciego Wieku. Opracowanie muzyczne widowiska przygotował Bernard Augustynowicz. Kierownikiem artystycznym grupy jest Dorota Białek.

„Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" pragnie podziękować wszystkim aktorom za trud przygotownia widowiska. Piękne piosenki i niełatwe role śpiewali i odgrywali: Anna Pałys, Jadwiga Limowska, Maria Wydrzyńska, Emanuella Tompalska, Dorotan Białek /kierownik artystyczny kabaretu/, Lucjan Oronowicz, Zenon Jurkiewicz, Adam Stelczyk oraz asp. Policji Tomasz Pigan i sierż. Policji Tomasz Otręba. Równie ciepłe podziękowania dla dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Teresy Piątek oraz pracowników MOK, za przygotowanie i udostępnienie sali widowiskowej.

Małgorzata Młynarska/SM

Fot. Krzysztof Peszko

O bezpieczeństwie seniorów na ogródkach działkowych

Fot. Archiwum UM

24 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora. Tym razem zajęcia były skierowane do działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Kwietniowe spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i było poświęcone bezpieczeństwu na ogrodach działkowych, rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia działkowców, jak również codziennej, zwykłej rozwadze, ostrożności i czujności w czasie rekreacji i odpoczynku na terenie ogrodów działkowych.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, Janusz Sobejko i funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Jarosławiu, asp. Dobromir Florek przekazali informacje oraz instrukcje dotyczące zabezpieczenia mienia działkowców przed "nieproszonymi gośćmi" - złodziejami i wandalami, którzy mogą zagrażać ich bezpieczeństwu, dokonywać kradzieży wartościowych rzeczy, narzędzi ogrodniczych, czy też niszczyć infrastrukturę ogrodów.

Szczególną uwagę poświęcono pozostawianiu bez nadzoru, w trakcie wykonywania prac ogrodniczych - telefonów, kluczy, portfeli, torebek, które to przedmioty mogą stanowić zachętę dla złodziei. To z kolei może doprowadzić do jeszcze większych strat w mieniu np. kradzieży pojazdu, włamania do mieszkania, ale również posłużenia się kartami bankomatowymi czy też wyłudzenia kredytów na podstawie skradzionych działkowcom dokumentów tożsamości. Wyczulono działkowców na zachowanie zwykłej czujności i roztropności.

W drugiej części spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące czystości i porządku w obrębie ogrodów działkowych, omówiono przypadki niewłaściwego pozbywania się odpadów i nieczystości oraz podrzucania sąsiadom śmieci.

Organizatorzy przekazali, uczestniczącym w spotkaniu, prezesom Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1200 szt. ulotek informacyjnych, które zostaną przekazane ich działkowcom w trakcie najbliższych walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych ogrodach.

Poniżej kilka rad, jakie funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej przekazali działkowcom. Stosowanie się do nich może pomóc w uniknięciu kradzieży:

- podczas prac na działce nie pozostawiać cennych przedmiotów bez nadzoru,
- w altance nie przechowywać wartościowych rzeczy,
- zwracać uwagę na obce osoby przebywające na ogródkach działkowych,
- kiedy mamy wątpliwości, co do zachowania nieznanych osób, podejrzanego ich zachowania niezwłocznie dzwońmy na Policję,
- w miarę możliwości zwracajmy uwagę kto przebywa na działce sąsiada, w razie wątpliwości zadzwońmy do sąsiada.

W załączniku dostępna jest rówbnież ulotka, w której można znaleźć kilka informacji ważnych dla bezpieczeństwa działkowców.

 

IKS/SM

 

Ponad stu seniorów na zajęciach „JABS”

Fot. Bogusław Ryzner
W dniach 25-27 marca br. ponad 100 seniorów uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach organizowanych w ramach programu „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora". Był to drugi cykl comiesięcznych spotkań, na których poruszane są różnego rodzaju tematy związane z bezpieczeństwem osób starszych. Tym razem policjanci oraz ratownicy medyczni mówili o metodach stosowanych przez oszustów i pierwszej pomocy przedmedycznej.
 

„Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" od lutego organizuje bezpłatne zajęcia głównie dla osób starszych, ale mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Ostatnie spotkania odbyły się w miejskiej bibliotece, Centrum Kultury i Promocji oraz podziemiach kościoła pw. Chrystusa Króla. Tym razem funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji st. asp. Tomasz Pigan oraz asp. Dobromir Florek mówili o metodach stosowanych przez oszustów wobec osób starszych, a Sławomir Aksamit - ratownik medyczny z jarosławskiego COM o pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przeprowadzono z myślą o zwiększeniu czujności przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Seniorzy dowiedzieli się o sposobach jakie stosują oszuści, poznali najczęstsze scenariusze ich działania oraz mechanizmy różnego rodzaju oszustw i wyłudzeń. Funkcjonariusze Policji przestrzegali m.in. przed tzw. domokrążcami proponującymi artykuły w atrakcyjnej cenie, cegiełki, kartki, kalendarze, krzyżówki itp. Zajęcia były również okazją do podzielenia się przez seniorów własnymi doświadczeniami.

Drugiej części spotkań towarzyszyła myśl przewodnia: „Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do uratowania życia innego człowieka..."

Wydawać by się mogło, że pierwsza pomoc przedmedyczna tak często jest tematem szkoleń, że nie ma potrzeby wieloktronego powtarzania, jednak każde zajęcia pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę i szybciej podjąć właściwe czynności w stanie zagrożenia życia lub zdrowia drugiej osoby.

Ratownik medyczny Sławomir Aksamit dużą uwagę poświecił ocenie sytuacji i trosce o bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego, odpowiedniemu zabezpieczeniu miejsca wypadku. Poinstruował seniorów na czym polega wezwanie pomocy i właściwe przekazanie informacji służbom ratowniczym, „krok po kroku" omówił również prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cukru we krwi.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zajęć: funkcjonariuszom Policji, Marianowi Januszowi - przewodniczącemu Akademii Trzeciego Wieku, personelowi medycznemu Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu - dr Katarzynie Tomaszewskiej, mgr Iwonie Szymańskiej, pielęgniarkom Barbarze Wrzos oraz Barbarze Błońskiej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora" już w kwietniu. Szczegóły pojawią się na plakatach, ulotkach, w mediach i na naszej stronie internetowej.

Małgorzata Młynarska/SM
 
 

O bezpieczeństwie seniorów w domu i na ulicy

Fot. Małgorzata Młynarska

26 lutego 2014 r. rozpoczął się cykl spotkań w ramach nowego programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora”. W miejskiej bibliotece oraz dzień później w kościele pw. Chrystusa Króla odbyły się pierwsze zajęcia dla seniorów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Pożarnej mówili o bezpieczeństwie w najbliższym otoczeniu.

Mimo że grupą docelową programu są głównie osoby starsze, to w bezpłatnych zajęciach może uczestniczyć każdy. Pierwsze spotkania zorganizowane 26 i 27 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry oraz podziemiach kościoła pw. Chrystusa Króla, dotyczyły roli i miejsca Straży Miejskiej w systemie ochrony porządku publicznego na terenie miasta oraz zagrożeń pożarowych w najbliższym otoczeniu - właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa. Zastępca komendanta SM Janusz Sobejko omówił także ideę powstania programu profilaktycznego, plany i zamierzenia na kolejne miesiące. - Poprzez Akademię chcemy szerzej spojrzeć na bezpieczeństwo seniorów, rozmawiać o ich potrzebach oraz problemach z którymi stykają się na co dzień - komentuje zastępca. Razem z funkcjonariuszem Bogusławem Ryznerem przedstawili prezentację multimedialną „Bezpieczeństwo obywateli - Rola Straży Miejskiej w systemie porządku i bezpieczeństwa publicznego".

Została w niej podkreślona służebna rola Straży Miejskiej wobec społeczności lokalnej oraz podstawy prawne i zadania jednostki. Omówiono zadania na jakich głównie koncentruje swoje działania, z jakimi problemami zgłaszają się mieszkańcy miasta, sposoby ich rozwiązywania, ale również wspomniano o lukach prawnych w obowiązujących przepisach, które niejednokrotnie uniemożliwiają podejmowanie działań w zakresie egzekwowania porządku na terenie miasta. Funkcjonariusze zaznaczyli, że wiele reakcji właścicieli nieruchomości na stwierdzone nieprawidłowości jest rozciągnięte w czasie i niezależne od Straży Miejskiej. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o realizacji statutowych działań jednostki tj. utrzymanie czystości - zarówno na działkach prywatnych jak i gminnych. Oczekiwania wobec kontroli w tym zakresie są duże, Straż Miejska stara się im sprostać zarówno w wyniku działań własnych jak i w wyniku zgłoszonych przez mieszkańców interwencji. Znaczną część prezentacji poświęcono usuwaniu odpadów wbrew obowiązującym przepisom oraz spalaniu ich w przydomowych kotłowniach. Takie nieodpowiedzialne zachowania przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz wzrost zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia - szczególnie dzieci i osób starszych. Kolejną kwestią poruszoną w prezentacji była rola monitoringu wizyjnego, przykłady jego wykorzystania w zakresie zapewnienia porządku i spokoju publicznego, ale również utrwalania dowodów przestępstw i wykroczeń. Ponadto zadaniem Straży Miejskiej jest działalność dotycząca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zwierzętami dzikimi, które niespodziewanie pojawią się w środowisku miejskim bądź „zagoszczą" w bezpośrednim otoczeniu ludzi. Osobną część prezentacji poświęcono prowadzonym corocznym działaniom profilaktyczno-edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży w placówkach dydaktycznych tj. „Bezpieczna Droga do Szkoły", „Bezpieczne Ferie/Wakacje", „Ostrożnie Pies", „Odpowiedzialność Karna Nieletnich". Omówiono jak w praktyce wygląda współdziałanie z Policją, jakie są efekty oraz wnioski wynikające ze współpracy z organami policji, innymi organami i instytucjami działającymi w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa.

W drugiej części spotkania st. kpt. Krzysztof Kowal z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu przedstawił prezentację multimedialną na temat „Zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe i na paliwo gazowe". Przypomniał następujące zasady dotyczące użytkowania urządzeń gazowych:

1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).
2. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu).
3.
Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).
4.
Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.
5.
Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych również należy kontrolować w celu uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy.
6.
Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
7.
Zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu.
8.
Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.
9.
Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda.

Pojawił się również niezwykle ważny temat zagrożeń związanych z występowaniem w pomieszczeniach tlenku węgla (czadu). Przedstawiciel KPPSP przypomniał, że warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko drożny przewód spalinowy, ale również stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu.

Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy jest warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.

 

Małgorzata Młynarska/SM

 

Rusza „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora”

Fot. Monika Polita

Z inicjatywy Straży Miejskiej w naszym mieście wprowadzony zostanie program „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora”. Ma on przede wszystkim na celu podniesienie poziomu wiedzy najstarszych mieszkańców Jarosławia na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w parku, na spacerze, sklepie, banku, urzędzie, itp. 5 lutego br. w sali narad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące programu.

Opracowania programu pod nazwą „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" podjęła się Straż Miejska. 

5 lutego br. w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora", któremu przewodniczył zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn uczestniczyli przedstawiciele Policji; Straży Pożarnej; Centrum Opieki Medycznej; Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie; Akademii Trzeciego Wieku; Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Grupy Energetycznej; Banku Spółdzielczego w Jarosławiu; Poczty Polskiej; Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA"; TwojaTV. Janusz Sobejko, zastępca komendanta Straży Miejskiej przedstawił priorytetowe cele, do realizacji których będą dążyć autorzy i partnerzy programu. Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali swój aktywny udział w przedsięwzięciu oraz wyrazili poparcie dla podjętych działań.

Program zakończy się 14 listopada 2014 r. podczas obchodów Światowego Dnia Seniora.

Monika Polita