Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora » Założenia programu
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Założenia programu

O programie

W wielu miastach w Polsce, również w Jarosławiu zachodzą negatywne zdarzenia o charakterze przestępczym, w których pokrzywdzeni to seniorzy - osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, osoby schorowane, samotne, niezaradne życiowo. Straż Miejska uzyskuje wiele informacji od seniorów, którzy nie czują się bezpiecznie w domu, na podwórku, osiedlu, w parku, w sklepie czy też w trakcie przemieszczania się ulicami miasta, pieszo bądź środkami miejskiej komunikacji. W dużej liczbie przypadków otrzymywanych zgłoszeń, obawy seniorów o własne bezpieczeństwo wynikają z kontaktów z osobami młodymi, które w stosunku do seniorów są agresywne i wulgarne.

W oparciu o informacje własne i służb współdziałających oraz wiadomości opublikowanych w lokalnych mediach, można stwierdzić, że coraz liczniejsza grupa społeczna jaką są seniorzy, jest w dużym stopniu narażona na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia, jak również braku czujności i dbałości o swoje bezpieczeństwo. Łatwowierność osób starszych, często nieporadnych ze względu na swój wiek, powoduje, że to właśnie ludzie w podeszłym wieku stają się łatwym celem dla sprawców przestępstw, w tym kradzieży i oszustw. Straż Miejska w Jarosławiu pełniąc służebną rolę wobec społeczności lokalnej w zakresie szeroko rozumianej ochrony porządku publicznego, dostrzega swoje miejsce w możliwości aktywnego uczestnictwa w realizacji programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" na terenie Miasta Jarosławia.

Założenia programu

  • zapoznanie osób mogących stać się ofiarami przestępstw i wykroczeń ze sposobem postępowania sprawców, co może ograniczyć powstanie tych czynów oraz pozwoli na szybsze ujęcie sprawców na gorącym uczynku,
  • uświadomienie osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa lub wykroczenia , że informowanie o tym organów ścigania lub zwrócenie uwagi na takie przypadki innym osobom, nie jest wstydem, a same osoby pokrzywdzone nie są bezradne i mogą żądać od organów porządku prawnego, aby zajęły się wyjaśnieniem tej sprawy i ściganiem sprawców przestępstw.