Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2008 » Konrad Fryda
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Konrad Fryda

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Konrad Fryda - od 1996 r. jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej - koło przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Od 1999 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Rejonowego SRK w Jarosławiu, a od trzech lat jest również wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Fundacji HEREDITAS PRO FUTURO w Jarosławiu. Był oficerem Wojska Polskiego, a po przejściu na emeryturę włączył się w pracę społeczną na rzecz trzech świetlic środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w Jarosławiu. Z pomocy osób pracujących w świetlicach korzysta ok. 100 dzieci.

Pan Konrad Fryda wykonuje wiele zadań organizacyjnych, zaopatrzeniowych i administracyjnych związanych z działalnością zarówno świetlic, jak i Stowarzyszenia. Dużo czasu poświęca na pisanie ofert na dotacje, zajmuje się rozliczeniami tych dotacji, a także stara się o pozyskiwanie sponsorów.

Kongres Polonii w Szwecji w 2005 r. przyznał panu Konradowi Nagrodę im. Romana Koby „za pracę z młodzieżą przy zachowaniu najwyższych wartości płynących z tradycji i historii". W 2006 r. otrzymał od wojewody podkarpackiego list gratulacyjny w dziedzinie pracy społecznej.