Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2007 » Ks. Marek Pieńkowski
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ks. Marek Pieńkowski

REWALORYZACJA ZABYTKÓW

Ks. Marek Pieńkowski - od 2004 r. jest Dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, a także rektorem kościoła pw. Św. Mikołaja i św. Stanisława. Jest to człowiek pełen entuzjazmu, dobroci i kreatywności - otwarty na potrzeby każdego człowieka.

Dzięki organizowanym przez ks. Pieńkowskiego i współpracowników rekolekcjom, dniom skupienia różnych grup zawodowych, a także spotkaniom, sympozjom i imprezom o charakterze religijno-kulturalnym, nasze miasto staje się znane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Przybywający tutaj z całej Polski uczestnicy rekolekcji i turyści z entuzjazmem wyrażają się o walorach zabytkowego zespołu poklasztornego dawnego opactwa ss. benedyktynek. Mogą też nabyć ulotki, foldery i książki o naszym mieście.

W Ośrodku organizowane są także różnego rodzaju spotkania promujące Jarosław. W mijającym roku odbyło się I Jarosławskie Forum Społeczno- Ekonomiczne, które zgromadziło przedstawicieli władz, kadrę wykładowców z wielu polskich uczelni, a co najważniejsze mieszkańców miasta.

Już od początku swojej pracy w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej Ks. Dyrektor starał się o przyznanie dotacji na badania archeologiczne i remonty. W Ośrodku gościli m.in. przedstawiciele Rady Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Dzięki działaniom ks. Marka Pieńkowskiego odrestaurowany został ołtarz Matki Bożej Ostrobramskiej i ambona, wymieniono także okna w budynku rekolekcyjnym. Bardzo ważnym zadaniem dla poprawy stanu obiektów była izolacja fundamentów, pomiary odchylania wież kościelnych, przebudowa kuchni oraz montaż nowego pieca centralnego ogrzewania. W roku 2007 osuszono i zabezpieczono fundamenty kościoła i wież. Są to duże przedsięwzięcia, które oprócz ogromnych nakładów finansowych wymagają również wkładu pracy i poświęcenia czasu.

Osobiste zaangażowanie ks. Marka Pieńkowskiego w prace renowacyjne zespołu poklasztornego, a także w prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke przynosi ogromne korzyści nie tylko dla Ośrodka, rektoratu i świątyni, ale także dla całego miasta.