Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2007 » Ks. Prałat Marian Bocho
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ks. Prałat Marian Bocho

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. Prałat Marian Bocho - od 2006 r. jest proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Posługę kapłańską pełni od 24 lat pracując m.in. w Haczowie, Jarosławiu, Przemyślu i Sanoku. Był Dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego w Zboiskach oraz Dyrektorem „Caritas" w Przemyślu.

Znany jest jako doskonały kaznodzieja, rekolekcjonista i organizator placówek ewangelizacyjnych. Szczególnie bliskie są mu problemy młodego pokolenia i rodziny. Troszczy się o ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. Z inicjatywy ks. Prałata powstało Centrum Charytatywne im. bł. ks. Jana Balickiego w Przemyślu, gdzie mieści się noclegownia dla kobiet oraz kuchnia dla ubogich i bezdomnych. Prowadził szereg inicjatyw wspierających potrzebujące dzieci m.in. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", „Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Organizował też pomoc dla ofiar kataklizmów.

W 1996 r. otrzymał tytuł Człowieka Roku w plebiscycie zorganizowanym przez Wydawnictwo „Podkarpacie".

Jego hobby to muzyka, śpiew i turystyka.

Ks. Marian Bocho jest również dokumentalistą. Zebrał i opracował homilie ks. bpa Stefana Moskwy oraz ks. Michała Kochmana. Jest autorem dwóch pozycji książkowych „Błogosławiona między niewiastami" i „Błogosławiona, która uwierzyła".

Dzięki życzliwości ks. Proboszcza przy parafii kontynuują swoją działalność grupy modlitewne m.in. Ruch Światło-Życie, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Róże Różańcowe i Legion Maryi. Powstała też nowa formacja - Grupa Oazowa.

Od momentu objęcia probostwa w kolegiacie jarosławskiej rozpoczął wydawanie gazetki parafialnej „W cieniu Kolegiaty" oraz doprowadził do powstania strony internetowej parafii. Rozpoczął starania o uznanie przez Stolicę Apostolską nadzwyczajności łask i cudów doznanych przez wiernych w tej świątyni za przyczyną Matki Bożej Śnieżnej.

Zatroskany o stan XVI-wiecznej świątyni przyczynił się do rozpoczęcia jej rewaloryzacji. W ciągu roku osuszono fundamenty, przeprowadzono badania archeologiczne, które w przyszłości pozwolą na adaptację i zagospodarowanie podziemi kościoła. Rozpoczęto odnowienie ołtarza głównego. Planowany jest remont dachu, a następnie odnowienie elewacji, wystroju wnętrza, a także utworzenie muzeum parafialnego. Jednak - jak twierdzi ks. Marian Bocho - renowacja świątyni nie miałaby sensu bez odnowy ducha ludzkiego. Dlatego przyjmując słowa Jana Pawła II „Drogą Kościoła jest człowiek" swoją dalszą posługę widzi przede wszystkim w służbie Bogu i bliźnim.