Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Uchwała Nr 404/XXXVIII/05
Uchwała Nr 404/XXXVIII/05
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 lutego 2005 r.


w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów

Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1, § 8 ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 158/XVII/2003 z dnia 27 października 2003r. określającego zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów jarosławskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się stypendia za wyniki w nauce uczniom, według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wartość stypendium dla ucznia za I półrocze roku szkolnego 2004/2005, na kwotę 54,00 zł miesięcznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię nazwisko Średnia ocen Ocena ze sprawowania Wnioskodawca
Monika Kaliciak 5,78 wzorowa SP Nr 4
Anna Marcinkiewicz 5,60 wzorowa SP Nr 10
Michał Szozda 5,60 wzorowa SP Nr 10
Aleksandra Matusz 5,60 wzorowa SP Nr 11
Agnieszka Biernat 5,60 wzorowa SP Nr 11
Bernard Buczny 5,60 wzorowa SP Nr 11
Kamila Koszła 5,60 wzorowa SP Nr 11
Agata Marczak 5,75 wzorowa SP Nr 11
Monika Fiodorów 5,4 wzorowa PG NR 1
Barbara Bazak 5,4 wzorowa PG NR 1
Katarzyna Wajda 5,71 wzorowa PG Nr 2
Joanna Pacuła 5,58 bardzo dobra PG Nr 3
Norbert Gaweł 5,42 bardzo dobra PG Nr 3
Sylwia Hamryszak 5,46 wzorowa PG Nr 3
Joanna Zielińska 5,40 wzorowa PG Nr 3
Anna Orzechowska 5,40 wzorowa PG Nr 3
Marta Zagrobelna 5,54 wzorowa ZSO-PG 4
Maciej Osiński 5,40 wzorowa ZSO-PG 4
Aleksandra Toczek 5,41 wzorowa Zespół Szkół- PG
Monika Magoń 5,41 wzorowa Zespół Szkół- PG
Paulina Dyl 5,46 wzorowa Zespół Szkół- PG
Justyna Wojdyło 5,00 wzorowa ZSO - LO
Aneta Wojtowicz 5,10 wzorowa ZSO - LO
Maciej Ratajczak 5,40 dobra PG ss. Niepokalanek
Iga Koralewicz 5,40 wzorowa PG ss. Niepokalanek

 

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30