Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od 28.12.2004 - 28.02.2005 r.

28.12. ub.r. uczestniczyłem w ostatniej w roku sesji RM, Nowy Rok rozpocząłem od spotkania (4.01.br.) p. Józefem Lisem - Przewodniczącym Zarządu Powiatowego SLD w Jarosławiu oraz uczestniczyłem w spotkaniu poetycko-muzycznym "Otulić miłość" w ramach jedynego na Podkarpaciu Salonu Literackiego, którego gościem specjalnym była aktorka Teatru Starego w Krakowie - p. Dorota Segda. W terminie 6-9 stycznia br. brałem udział w V Jubileuszowych Mistrzostwach PGNiG S.A. w Narciarstwie Alpejskim w Ustrzykach Dolnych. 10 stycznia w Tychach uczestniczyłem spotkaniu roboczym na temat pozyskania nowego inwestora dla ZPDz. "Jarlan" S.A. (Tychy) również 10 stycznia doszło do spotkania z przedstawicielami Firmy Control Process Tarnów na temat modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarosławiu. Kolejnego dnia w Ratuszu miało miejsce spotkanie z organizacjami pozarządowymi.12 stycznia spotkałem się ze Starostą Rzeszowskim Stanisławem Ożogiem. Tego samego dnia miało miejsce spotkanie opłatkowe z LPR.

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych tj. 14.01. br. miało miejsce otwarcie pierwszego sztucznego lodowiska na terenie MOSiR w Jarosławiu.

13 i 14 stycznia poświęcony był spotkaniom z mieszkańcami Dzielnicy Nr 2. W SP 10 i GP 1 w Jarosławiu wraz z moim Zastępcą Marianem Muzyczką, Naczelnikami UM, Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej, Prezesami spółek miejskich braliśmy udział w dyskusji z mieszkańcami, miały też miejsce spotkania indywidualne w zależności od potrzeb obecnych na spotkaniu. 17 i 18 stycznia spotkałem się z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych oraz odbyłem wizytę w Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji.

27 i 28.01. 2005 r. miało miejsce spotkanie z kierownikiem Biura CUT w Ustrzykach Dolnych. W ostatnim dniu stycznia wziąłem udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Dawida Laska - Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euro-Karpaty Polska; w godzinach popołudniowych w spotkaniu opłatkowym "Porozumienia dla Jarosławia". 2 lutego odbyło się spotkanie z liderami partii i stowarzyszeń jarosławskiej prawicy (I spotkanie) oraz tego samego dnia miało miejsce spotkanie z SLD (m.in. z posłem - Wojciechem Domaradzkim, Przewodniczącym Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej SLD - Krzystzofem Martensem).

3 lutego w Sali Narad w Ratuszu uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym planom ogłoszenia bł. O. Michała Czartoryskiego Patronem Miasta Jarosławia. Następnie, 4 lutego w Tyczynie brałem udział w naradzie na temat problemów społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego.

W poniedziałek, 7 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych, kadry kierowniczej ZPDz "Jarlan" S.A., syndyka i władz samorządowych. Spotkanie dotyczyło problemów załogi zakładu. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych w Ratuszu uczestniczyłem w spotkaniach z posłem Markiem Kuchcińskim na temat zmian w ustawodawstwie o spółdzielniach mieszkaniowych. 10 lutego br. w Ustrzykach Dolnych spotkałem się z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych oraz odbyłem wizytę w Centrum Usług Turystycznych.

Z kolei 13 lutego spotkałem się z przedstawicielami partii i stowarzyszeń jarosławskiej prawicy. 14 lutego w Rzeszowie miała miejsce Konferencja Regionalna organizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Urząd Marszałkowski, w której uczestniczyłem. Celem konferencji była prezentacja dokumentu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 w kontekście programowania rozwoju województwa podkarpackiego. 15 lutego w Baranowie Sandomierskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych z terenów objętych specjalną strefą ekonomiczną EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

16 lutego dzięki zaangażowaniu pani poseł Alicji Lis mogłem zaprezentować nasze miasto podczas obrad Sejmowej Komisji Bilateralnej w Warszawie. Prezentacja multimedialna o Jarosławiu zaowocowała dyskusją o naszym mieście. 17 lutego brałem udział w Inauguracji 25 Międzynarodowych Targów Budowlanych, Home Building 2005 w Rzeszowie. Tego samego dnia spotkałem się panią Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbarą Cienki. W godzinach popołudniowych w Ratuszu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród na Najlepszego - Najpopularniejszego Sportowca i Trenera - Wychowawcę Roku 2004.

21 i 25 lutego 2005 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkałem się Dyrektorem Władysławem Kowalem. Z panią Leokadią Wanatowicz - Dyrektor NBP Oddziału Okręgowego w Rzeszowie spotkałem się dwukrotnie (także 21 i 25 lutego). Obydwa spotkania dotyczyły omówienia propozycji wydania okolicznościowej monety dwuzłotowej z wizerunkiem miasta Jarosławia. 22 lutego spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszeń. 23 lutego miało miejsce spotkanie z Komendantem Straży Pożarnej panem Jackiem Bzdęgą. Także 23 lutego odwiedziałem zakład Lear Corporation Poland.

24 lutego 2005 r. wręczyłem panu Wojciechowi Popczyńskiemu akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jarosławiu, następnie miało miejsce uroczyste przekazanie książek dla polskiej szkoły im. ks prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie. Wydarzenie to rejestrowała TVP Rzeszów.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Janusz Dąbrowski
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30