Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (124) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

W poszukiwaniu małych miłośników Jarosławia

Dziecko od najmłodszych lat poznaje i utrwala w swej pamięci wszystko to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu. Pamięta miejsca i fakty, które dzieją się "tu i teraz" - w rodzinie, w najbliższym środowisku. Aby wzbogacać wiedzę dzieci i przygotować je do zrozumienia wartości tkwiących w naszym regionie oraz jego znaczenia, w Miejskim Przedszkolu nr 10 od dawna stosowane są różnorodne metody i formy aktywizujące, oparte na bezpośredniej obserwacji i działaniu oraz przeżywaniu. Efektem tych działań są barwne prace plastyczne albumy i swobodne teksty, opisujące to, co robi na dzieciach największe wrażenie. Od ubiegłego roku realizowany jest również program autorski "Jarosław - moja mała ojczyzna", którego twórczyniami są panie mgr Dorota Czajka oraz mgr Halina Markowicz.

Doświadczenia związane z realizacją tego programu zrodziły pomysł włączenia do działań z nim związanych także dzieci z innych placówek, poprzez zaproszenie ich do udziału w konkursie plastycznym "Ja i moje miasto". Jego celem było zaangażowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do poszukiwania tego, co jest dla nich ciekawe i interesujące w mieście, w którym spędzają swoje dzieciństwo.

Do konkursu, którego finał odbył się 13 marca 2003 roku w Miejskim Przedszkolu nr 10, włączyły się dzieci z Miejskich Przedszkoli nr 3, 8, 9, 10 i klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 oraz świetlicy środowiskowej przy Parafii Chrystusa Króla. Zgromadzone prace potwierdziły, że dzieci dostrzegają odrębność i niepowtarzalność naszego miasta i potrafią to przedstawić w charakterystyczny dla siebie sposób, pełen radosnej i twórczej ekspresji. Oryginalność i niepowtarzalność prac sprawiły, że wyłonienie najlepszych nie było łatwe.

To trudne zadanie przypadło Pani Wizytator Marii Pels, Pani Dyrektor Przedszkola nr 10 Krystynie Michalik oraz dyrektorkom innych przedszkoli Jarosławia i okolic, a także Panu Tomaszowi Kisielowi, plastykowi, a zarazem rodzicowi dziecka uczęszczającego do tego przedszkola. W uroczystości rozdania nagród uczestniczyła Pani Józefa Frendo ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. A zostały one ufundowane i osobiście wręczone przez Pana Bogdana Wołoszyna, Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jarosławiu, za co organizatorki konkursu, Panie Dorota Czajka i Halina Markowicz, serdecznie dziękują.

Wysoki poziom zaprezentowanych prac pozwolił na zorganizowanie wystawy pokonkursowej w MOK Jarosław, która z pewnością przyczyniła się do promocji niezaprzeczalnych uroków naszego miasta.

Dorota Czajka
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31