Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (124) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIENIA W SPRAWIE POWSTANIA POWIATOWGO ZESPOŁU WSPIERAJĽCEGO SZKOŁY PROMUJĽCE ZDROWIE

W dniu 26 lutego 2003 r. o g. 10-tej w sali narad ratusza miejskiego rozpoczęło się spotkanie w związku z 1. rocznicą podpisania porozumienia w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.

Celem spotkania było:

  1. aprezentowanie efektów pracy Powiatowego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie w okresie jego działania,
  2. przedstawienie opinii o dotychczasowej współpracy sygnatariuszy, którymi są organy prowadzące szkoły tj. Starosta Jarosławski, Burmistrz Jarosławia, Burmistrz Radymna, Wójt Gminy Chłopice, Wójt Gminy Rokietnica, Wójt Gminy Wiązownica, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji, Prezes Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Koordynator Rejonowy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
  3. zachęcenie innych samorządów lokalnych, na terenie których funkcjonują szkoły promujące zdrowie zrzeszone w Pod-karpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie lub kandydujące do tej sieci do podpisywania podobnych porozumień,
  4. zebranie oczekiwań i propozycji dla wspólnych działań.


W spotkaniu oprócz sygnatariuszy uczestniczyli przedstawiciele organu nadzorującego pracę szkół Kuratorium Oświaty Wicekurator Podkarpacki dr Mirosław Karapyta oraz Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Podstawowego i Gimnazjalnego, jednocześnie Koordynator Wojewódzki Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Jadwiga Kaźmierczyk, przedstawiciele samorządów lokalnych, które nie uczestniczą w porozumieniu, ale wyrażają swoje zainteresowanie w osobach Burmistrza Miasta Kańczugi, przedstawicieli Burmistrza Miasta Narola i Wójta Gminy Orły i Pawłosiów. Nie zabrakło także bezpośrednich realizatorów dyrektorów szkół promujących zdrowie i koordynatorów szkolnych z 23 placówek zrzeszonych i kandydujących do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego przeworskiego i przemyskiego.

Witając Gości Burmistrz Miasta Jarosławia Janusz Dąbrowski wyraził przekonanie, że rekreacja i sport oraz inne sposoby zagospodarowywania wolnego czasu jakie proponuje dzieciom i młodzieży szkoła promująca zdrowie leży w naj-lepiej pojętym interesie społeczności lokalnej, a wobec tego także włodarzy miasta. Zadeklarował dalsze wspieranie szkół promujących zdrowie i aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach. Wicekurator Oświaty dziękując sygnatariuszom porozumienia za dotychczasową pracę, wskazał na dalekowzroczne działania organów prowadzących, które współfinasowały masowe imprezy dla dzieci i młodzieży, projekty edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół promujących zdrowie. Wszystko to już procentuje podniesieniem poziomu pracy szkół i wzrostem prestiżu gmin, które podjęły te niełatwe wyzwania. Koordynator Wojewódzki przedstawiła w swoim wystąpieniu rozwój sieci szkół promujących zdrowie nie tylko w naszym województwie, ale także w kraju. Poinformowała, że tworzenie sieci rejonowych oraz porozumień powiatowych spotyka się z dużym zainteresowaniem, wyrazem tego była na przykład prezentacja tego modelu na Konferencji Europejskiej, jako rozwiązania godnego zastosowania w innych krajach.

Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że podpisanie porozumienia wpłynęło na zwiększenie aktywności szkół i przyjęcie wielu interesujących programów oświatowo - zdrowotnych oraz podjęcie szeregu wspólnych działań takich jak: Powiatowy Przegląd Piosenki o Zdrowiu, obchody Dnia Bez Papierosa.

Wystąpienia Wicestarosty Jarosławskiego Janusza Kołakowskiego i Wójt Gminy Rokietnica Bożeny Gmyrek były jakby apelem do samorządowców i kuratorium, aby wspierać szkoły promujące zdrowie, ponieważ wnoszą nowego ducha, poruszają środowisko lokalne, wyzwalają energię u rodziców, ich działania sprawiają, że ludzie bardziej czują się gospodarzami swojej małej ojczyzny.

Natychmiastowej odpowiedzi na ten apel udzielił Wójt Gminy Wiązownica, który zaprosił dzieci ze wszystkich Szkół Promujących Zdrowie rejonu na imprezę rekreacyjno - sportową do Radawy. "Las Promocji Zdrowia" zasadzony przez dzieci i nauczycieli ze szkół promujących zdrowie w Radawie w 2001 roku oczekuje, powiedział. Stwierdził, że w gminie Wiązownica trzy szkoły mają certyfikat wojewódzki, a kolejne trzy otrzymają go po odbyciu stażu kandydackiego w tym roku szkolnym. Ten fakt jest obciążeniem finansowym dla gminy, ale są to pieniądze dobrze wydane.

Następnie podziękowanie pod adresem samorządowców wyraziła Dyrektorka Szkoły Promującej Zdrowie w Zamiechowie, podkreśliła, że uznanie ze strony Wójta w formie obecności na uroczystościach szkolnych jest równie ważne jak pieniądze, czasem nawet ważniejsze, o czym wielokrotnie przekonała się w kierowanej przez siebie placówce. Także Zastępca Komendanta Powiatowego w Jarosławiu po przedstawieniu danych dotyczących przestępczości nieletnich zwrócił uwagę, że w szkołach promujących zdrowie jest większa otwartość na współpracę w sprawach profilaktyki. Dzięki Porozumieniu policjanci kojarzą się coraz bardziej z przyjaciółmi ucznia niż egzekutorami prawa, najlepiej świadczy o tym zapełniony terminarz spotkań i udane wspólne imprezy, jak choćby Łańcuch Czystych Serc, Festyn Rodzinny w Parku Miejskim, spotkania w szkołach dotyczące obrony przed atakiem psa czy spotkania nt. profilaktyki uzależnień dla nauczycieli i rodziców.

Swoje zdanie wypowiedział również Wiceprezes Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu podkreślając, że w szkołach promujących zdrowie działania są na wysokim poziomie, często zapraszani są ratownicy PCK, by szkolić w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej, organizowane są kwesty i inne akcje humanitarne, dlatego Zarząd w dalszym ciągu będzie rozszerzał obszar wspólnych działań.

Prezentacja dzieci i młodzieży ze szkół promujących zdrowie miała najbardziej naturalną formę. Piosenki oraz wiersz napisany i wykonany przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu pokazały ich twórcze pomysły, zaś młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczych i Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących szybko i sprawnie przygotowała uczestników do kolejnego, Łańcucha Czystych Serc, które już po raz trzeci będzie protestem młodych przeciwko uzależnieniom.

Wszyscy zabierający głos podkreślali, że warto było podpisać Porozumienie, ponieważ ułatwiło ono działania w obszarze promocji zdrowia zapisane w zadaniach szkół, policji, służb sanitarno - epidemiologicznych i humanitarnych.

Całość spotkania miała piękną oprawę, ponieważ każda ze szkół uczestniczących w spotkaniu zaprezentowała swoje osiągnięcia i plany w formie plakatów, kronik i innych materiałów promocyjnych, którymi niewątpliwie były też smakowite i pięknie podane potrawy. Każda z placówek ma jakąś wyjątkową specjalność kulinarną, ale cały stół jest jak wszystko dziełem zespołowej pracy.

Zamykając spotkanie Wicekurator Oświaty podziękował za rzeczową dyskusję, konkretne zobowiązania na przyszłość oraz perfekcyjną koordynację działań i prowadzenie spotkania przez Rejonowego Koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Jarosławiu oraz zapewnił, że w dalszym ciągu będzie wspierał szkoły promujące zdrowie.

Teresa Krasnowska - Koordynator Rejonowy
Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie J-w
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31