Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Na Kupieckim Szlaku

W Sali Narad UM Jarosławia 20 kwietnia br. odbyłosię Zgromadzenie Ogólne Delegatów Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku". Obrady otworzył burmistrz Jarosławia - Andrzej Wyczawski, witając gości m.in. z: Opola, Bolesławca, Legnicy, Tarnowa, Krosna, Przemyśla, Przeworska oraz Jarosławia.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Bogdan Wołoszyn - za-ca burmistrza Jarosławia, następnie prezes Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku" Tadeusz Krzakowski przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2006, a Zbigniew Możdżeń - sekretarz generalny przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2006.

Na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Delegatów (jednomyślnie);
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 (20 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • sposobu podziału zysku za 2006 r. (20 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • udzielenia absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia (18 głosów za, 3 wstrzymujące się);
  • w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku".

Po przyjęciu uchwał wybrano prezesa i członków zarządu. Na prezesa wysunięto kandydaturę Ryszarda Ścigały, który nie uzyskał wymaganej liczby głosów (7 głosów za, 15 przeciw), wysunięto więc kandydaturę Ryszarda Lewandowskiego - zastępcy prezydenta Gminy Przemyśl, który został nowym Prezesem Zarządu.

Na członków Zarządu jednomyślnie wybrano: Andrzeja Wyczawskiego, Tadeusza Chrzana, Ryszarda Kępę, Witolda Wiśniewskiego, Janinę Piestrak - Babijczuk, Anetę Czarnecką, Janusza Magonia, Zbigniewa Możdżenia, Jerzego Hebdę, Bartłomieja Babuśkę.

W gabinecie burmistrza Jarosławia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku" i jego członków, podczas którego wybrano dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz Sekretarza generalnego. Jednogłośnie Wiceprezesami Zarządu Stowarzyszenia zostali: Andrzej Wyczawski - burmistrz Jarosławia oraz Jerzy Hebda - radny RM Tarnów. Sekretarzem generalnym został Zbigniew Możdżeń.

Marta Puńko - Maciałek
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31