Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (82) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 12
PROGRAM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 81 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada 1999 r.
godz. 9.00 - Uroczysta Msza św. w Kolegiacje Jarosławskiej
godz. 1030 - Złożenie kwiatów i wieńców pod tablicą upamiętniającą wyjście Legionów z Jarosławia.
Po złożeniu kwiatów koncert niepodległościowy w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

* * *
Inauguracja roku akademickiego

W niedzielę 10 października br. Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Moskwy w kościele NMP Królowej Polski studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu rozpoczęli nowy rok akademicki. Śpiewy liturgiczne przygotowała orkiestra z Gniewczyny oraz chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Ośmiuset studentów rozpoczynających w tym roku naukę (na studiach dziennych i zaocznych) otrzymało indeksy. Warto podkreślić, że w tym roku PWSZ będzie miała pierwszych licencjatów. Podpisano już umowy z Akademią Rolniczą w Krakowie i Politechniką Rzeszowską w sprawie kontynuowania nauki na poziomie magisterskim.
Studenci i wykładowcy przemaszerowali ulicami miasta do kina Westerplatte, gdzie odbyła się akademia. Wysłuchano m.in. koncertu zespołu Tercja Pikardyjska z Ukrainy. W uroczystości uczestniczyli goście z różnych ośrodków akademickich, Senator Jerzy Borcz, Senator Andrzej T. Mazurkiewicz oraz poseł Krzysztof Kłak, przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Janem Gilowskim i Przewodniczącym Rady Januszem Szkodnym na czele. Burmistrz Miasta złożył gratulacje władzom uczelni za jej funkcjonowanie i rozwój.
Ogółem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej naukę pobiera ok. 1700 studentów, w tym z Ukrainy, Mołdawii i jedna studentka z Austrii.
Przemysław Pietrzyk


* * *

9 października 1999 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 odbyła się inauguracja roku akademickiego Wydziału Marketing i Zarządzanie Politechniki Rzeszowskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. JM Rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, dziekan Wydziału Marketing i Zarządzanie prof. dr hab. Władysław Filar, prodziekan Wydziału dr Andrzej Gazda, Przewodniczący Zarządu Miasta Jan Gilowski i Wiceburmistrz Robert Wiśniewski. Przewodniczący Zarządu podziękował za funkcjonowanie punktu dydaktycznego i wyraził nadzieję, że jarosławskie uczelnie będą ze sobą współpracować. Obecnie w punkcie dydaktycznym PR uczy się 500 studentów. Od stycznia przyszłego roku planowane jest uruchomienie podyplomowego studium magisterskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Tomasz Kulesza


* * *

Pomoc samotnym matkom


Od 5 lat w Gorzycach funkcjonuje Krajowy Ośrodek Socjalno - Szkoleniowy dla Kobiet, którego celem jest ukazanie możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej kobietom w ciąży i matkom samotnie wychowującym dzieci. Ośrodek stwarza możliwość praktycznej nauki zawodu oraz korzystania z poradnictwa psychologa, socjologa, pedagoga, pracownika socjalnego, kapłana i opiekunów. Mieszkanki mają zapewnione m.in. całodzienne wyżywienie, środki czystości, miejsce zamieszkania w osobnym pokoju oraz możliwość korzystania z przynależnej do niego kuchni i łazienki. Ponadto mogą oczekiwać pomocy przy regulacji stosunków prawnych, a także opieki nad dziećmi w przypadku braku możliwości osobistego jej sprawowania przez matkę. W Ośrodku organizowane są zajęcia w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, muzycznej, terapii ruchowej i wikliniarstwa.
Osoba ubiegająca się o pobyt w Ośrodku powinna złożyć za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania następujące dokumenty:
1. podanie osoby zainteresowanej o przyjęcie do Krajowego Ośrodka Socjalno - Szkoleniowego dla Kobiet w Gorzycach,
2. wywiad rodzinny (środowiskowy) przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
3. opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie,
4. orzeczenie lekarskie oraz załącznik do orzeczenia lekarskiego,
5. wyniki badań lekarskich (HIV, USR, EKG, prześwietlenie klatki piersiowej, morfologia i inne),
6. zaświadczenie o dochodach (np. renta, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych),
7. podpisane uzgodnienie zawarte między osobą zainteresowaną a Dyrektorem Krajowego Ośrodka Socjalno - Szkoleniowego dla Kobiet w Gorzycach,
8. porozumienie zawarte między Dyrektorem placówki, która kieruje daną osobę a Dyrektorem Krajowego Ośrodka w Gorzycach,
9. plan pomocy opracowany przez OPS dla zainteresowanej,
10. akt urodzenia dziecka wraz z numerem ewidencyjnym.

W/w dokumenty przesyła się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. (art. 55e, ust. 2 ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społ. w brzmieniu ustalonym ustawą z dn. 29 grudnia 1998 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z Dz.U. Nr 162, poz. 1126).
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31