Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (82) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 6
O Urzędzie bez tajemnic

Godziny pracy Urzędu Miasta:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.00 - 15.00
- wtorek - 8.00 - 16.00
Naczelnicy poszczególnych wydziałów przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10.00 - 16.00.
Burmistrzowie Miasta Jarosławia
przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.00, po uprzednim zapisaniu poprzedniego dnia (poniedziałek) na określoną godzinę.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjmuje strony we środy w godz. 11.00 - 13.00.


Poniżej podajemy tematy najczęściej załatwianych w urzędzie spraw oraz nazwę wydziału i pokój, w którym można je zrealizować.

Temat Wydział Pokój
Rejestracja urodzin Urząd Stanu Cywilnego parter,
pokój 4
Rejestracja małżeństw Urząd Stanu Cywilnego parter,
pokój 3
Rejestracja zgonów Urząd Stanu Cywilnego parter,
pokój 5
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa parter,
pokój 6
Dowód osobisty Spraw Obywatelskich I piętro, pokój 14
Zameldowanie Spraw Obywatelskich I piętro, pokój 16
Podatek od posiadania psa Finansowy I piętro, pokój 11
Ewidencja działalności gospodarczej Ogólno -Organizacyjny II piętro, pokój 18
Wydawanie zezwoleń na alkohol Ogólno -Organizacyjny II piętro, pokój 18
Wydawanie zezwoleń na usunięcie krzew i krzewów Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro, pokój 20
Wydawanie zezwoleń na wejście w teren Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro, pokój 19
Nadawanie numerów domów Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro, pokój 19
Stwierdzenie własnoręczności podpisów Ogólno -Organizacyjny II piętro, pokój 24
Podatek od nieruchomości Finansowy II piętro, pokój 29
Zaświadczenie o stanie majątkowym Finansowy II piętro, pokój 29
Podatek rolny Finansowy II piętro, pokój 29
Decyzja o warunkach zabudowy Urbanistyki i Architektury III piętro, pokój 35
Opinia o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Urbanistyki i Architektury III piętro, pokój 35
Sprzedaż mieszkań komunalnych Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa III piętro, pokój 31
Przydział lokali mieszkalnych Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa III piętro, pokój 33
Administrowanie drogami miejskimi Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej III piętro, pokój 36
Wnioski o zwolnienie z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki III piętro,
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31