Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (82) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 5

Strategia rozwoju miasta Jarosławia - debaty lokalne

Prace nad opracowaniem strategii rozwoju miasta Jarosławia weszły w swoją główną fazę mającą za zadanie sformułowanie "fotografii miasta" - czyli raportu diagnostycznego oraz misji i wizji miasta, które obecnie są wypracowywane przez organizowanie tzw. debat lokalnych. I tak 29 września 1999 r. w jarosławskim Ratuszu odbyła się pierwsza debata lokalna dotycząca tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia.

Debatę otworzył Wiceburmistrz Miasta Jarosławia Zbigniew Piskorz, a prowadził ją zespół pracowników i ekspertów Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Scenariusz debaty składał się z dwóch sesji: plenarnej i warsztatowej. W sesji plenarnej omówiono m.in. zagadnienia:
  • Ogólne wprowadzenie dotyczące zależności i mechanizmów tworzenia strategii na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
  • Pojęcie misji, która koncentruje się na istotnych problemach miasta, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów i równocześnie pełni funkcje motywacyjne oraz promocyjne
  • omówił Wiceprezes Zarządu RARR Kazimierz Tuszyński.
  • Zasady konstruowania Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia przedstawił konsultant RARR dr Edward Malisiewicz, jeden z najbardziej cenionych w województwie podkarpackim regionalistów.
Sesja warsztatowa miała za zadanie opracowanie misji miasta oraz strategicznych obszarów rozwoju miasta. Warsztaty prowadzone były metodą moderacji wizualnych. Odbyły się one w dwóch równoległych grupach roboczych. W każdej z grup uczestnicy odpowiedzieli na pytania:
Czym różnimy się od innych ?
W czym chcemy być atrakcyjni?
Dla kogo chcemy być atrakcyjni?
oraz wyznaczyli obszary rozwoju strategicznego miasta.
Druga debata lokalna będąca kontynuacją poprzedniej odbyła się 6 października 1999 r. Na spotkaniu przeanalizowano i podsumowano efekty warsztatów 29.09. i zaprezentowano wyniki prac w poszczególnych grupach nad misją i strategicznymi obszarami rozwoju. Na plan pierwszy wysunęły się takie obszary jak: rozwój przedsiębiorczości, promocja miasta, rozwój turystyki, rozwój infrastruktury technicznej. Podczas spotkania rozdano uczestnikom do wypełnienia ankietę podzieloną na bloki tematyczne tj.:

1. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie i rozwój miasta.
2. Jaki wariant strategii rozwoju miasta byłby najbardziej zgodny z interesem społecznym i ekonomicznym miasta.
3. Zidentyfikuj najważniejsze problemy występujące w mieście.
4. Uwarunkowania rozwoju.
5. Wymień cele strategiczne wg określonej hierarchii ważności, które winny być realizowane w mieście do 2010 roku.

Następna debata odbędzie się 29 października br. Wcześniej Zarząd Miasta z Burmistrzem Janem Gilowskim planują zorganizowanie "specjalnej" debaty dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i szeroko pojętych spraw gospodarczych.

Członek Zarządu Miasta
mgr Andrzej Wyczawski

 

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31