Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, nr 10 (192) / 2008 » Oświata
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Dzień Edukacji Narodowej
Fot. Rafał Żelazo
9 października 2008 r. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wśród zaproszonych gości przybyli m.in. Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Janusz Szkodny - przewodniczący RM oraz wiceprzewodniczący: Jarosław Pagacz i Marian Kozłowski, Antoni Lotycz - przewodniczący komisji oświaty RM, Andrzej Wyczawski - burmistrz Jarosławia, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg - zastępcy, prezesi nauczycielskich związków zawodowych: Jadwiga Piątek i Andrzej Mamak oraz nagrodzeni pracownicy jarosławskich placówek oświatowo-wychowawczych.
Kurator Jacek Wojtas poinformował, że Anna Korczewska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Z rąk kuratora Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Anna Chuchla - dyr. PG 2, Wanda Czerwiec - dyr. SP 10. Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymały: Filomena Górecka-Bedla - dyr. SP nr 4, Danuta Młynarska- Kroczek - naucz. w SP 6.
Burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował wszystkim pracownikom oświaty za trud i wysiłek jaki wkładają w edukację. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby stwarzać jak najlepsze warunki do pracy nauczycielom i uczniom. Następnie z Januszem Szkodnym - przewodniczącym RM wręczył nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Halina Kic - dyr. SP 9, Wanda Czerwiec - dyr. SP 10, Janina Szajny - dyr. MP 8 Ewa Pawlak - dyr. MP 12, Bożena Pruc - naucz. w SP 4, Ewa Pęcherek - naucz. w SP Nr 6, Tomasz Dębicki - naucz. w SP 10, Grażyna Kostka - naucz. w SP 11, Renata Augustynowicz - naucz. w ZSO, Anna Szczygieł - naucz. w PG 1, Marta Wawrzyszko - naucz. w PG 1, Małgorzata Marcinko - naucz. w PG 2, Elżbieta Zygadło - naucz. w PG 2, Beata Bałendo - naucz. w PG 3, Ewa Widaj - naucz. ZS, Renata Szramik - naucz. w MP 4, Małgorzata Chechłowska - naucz. w MP 9, Halina Markowicz - naucz. w MP 10, Lucyna Mielniczek - naucz. w MP 10.
W uznaniu zasług dla rozwoju jarosławskiej oświaty i wychowania Burmistrz Miasta Jarosławia nadał HONOROWE ODZNACZENIE „ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY JAROSŁAWSKIEJ” następującym nauczycielom: Józefie Kaczorowskiej - emerytowanej dyrektor SP 1, Filomenie Góreckiej-Bedla - dyr. SP 4, Annie Lizut - dyr. SP 6, Małgorzacie Głogowskiej- Jucha - dyr. MP 1, Agacie Kolasa-Skiba - dyr. MP 9, Zofii Górskiej - emerytowanej naucz. w SP 1, Władysławie Kozioł - emerytowanej naucz. w SP 1, Urszuli Kopacz - emerytowanej naucz. MP 10, Krystynie Sielskiej - naucz. w SP 6, Annie Zielińskiej - naucz. SP 7, Helenie Lotycz - SP 10, Alicji Koreckiej - naucz. w SP 11, Stefanii Kubejko - naucz. w PG 2, Teresie Iłowskiej - prac. MP 8.
Rafał Żelazo
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31