Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Pierwsza pomoc - szkolenie urzędników
Wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego w roku bieżącym, realizuje drugą już edycję programu „Pierwsza pomoc - ratownicy są wśród nas”.
Mając na względzie znaczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 28-30 stycznia 2009 r. przeprowadzono szkolenia wśród urzędników UM. Szkolenia prowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego - COM w Jarosławiu. Urzędnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami postępowania w przypadku konieczności udzielenia pomocy dzieciom i osobom dorosłym - poszkodowanym w wyniku nagłych zdarzeń (wypadki komunikacyjne, złamania, omdlenia, utrata przytomności itp.). W praktycznej części szkolenia, uczestnicy mogli przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy na specjalistycznych fantomach.
W szkoleniu uczestniczyło aż 79 osób, co świadczy o wadze problemu. Organizacja szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, jest również efektem zmian w Kodeksie Pracy, które obligują pracodawcę m.in. do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy (art.2091 par.1 Kodeksu Pracy).
Lesław Strohbach
naczelnik Wydziału BIZ
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31