Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Bezpieczne życie na co dzień
W dniu 16 stycznia 2009 r. w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „BEZPIECZNE ŻYCIE” przekazało dla szpitala specjalistyczny sprzęt medyczny w postaci medycznego elektrokardiografu oraz sprzętu technicznego o wartości 5.000 zł. Przekazanie nastąpiło na ręce pielęgniarki oddziałowej Pogotowia Ratunkowego pani Barbary Chudzik w obecności dyrektora COM lek. med. Janusza Szkodnego oraz zastępcy dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Janiny Dańczak- Balickiej. Stowarzyszenie reprezentowali: Bronisław Wieliczko, Andrzej Szarek, Stanisław Stecko oraz Bogusław Ryzner.
Stowarzyszenie „BEZPIECZNE ŻYCIE” powstało w 2006 w Jarosławiu i jego działalność skupia się wokół:
 • dzielania pomocy prawnej i finansowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • działań dla niepełnosprawnych,
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi w zakresie wychowania młodzieży i wymogów określonych w prawie o ruchu drogowym,
 • organizowania kursów bezpiecznej jazdy,
 • upowszechniania i promocji zasad „zdrowego stylu życia”,
 • prowadzenia działalności w zakresie ochrony środowiska, oświaty i kultury,
 • organizowania imprez sportowych, charytatywnych oraz ratownictwa drogowego,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów,
 • promocji i organizacji wolontariatu.
Bogusław Ryzner
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31