Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Słowo „solidarność” wypełniono nową treścią…

Tak o ruchu solidarnościowym mówił 12 grudnia br. ks. prałat Marian Rajchel w 27. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława przewodniczył ks. bp Adam Szal.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska Andrzej Buczek przypomniał, że w naszym regionie 23 osoby zostały aresztowane i skazane wyrokami sądu, ok. 100 osób internowano w Uhercach, Łupkowie, Załężu, w Gołdapi. Poinformował też, że 10 października 2008 r. XXII Krajowy Zjazd Delegatów przyznał ks. prałatowi Marianowi Rajchlowi medal „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.
Po Mszy św. prowadzono modlitwy o beatyfikację Sł. B. ks. Jerzego Popiełuszki, a delegacje Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „Solidarność”, władze miasta i powiatu oraz młodzieży złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem kapelana „Solidarności”.
W Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej soliści MOK-u, recytatorzy grupy Plast-ter oraz Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” przedstawili program artystyczny. Patriotyczne przesłanie spotkało się z zachwytem publiczności. Wykonawcom i osobom zaangażowanym podziękował Adam Międlar - prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Zwrócił się z prośbą o przekazywanie młodemu pokoleniu prawdy o najnowszej historii naszego narodu. W uroczystości uczestniczyli internowani, a wśród nich Kazimierz Ziobro - wicemarszałek województwa podkarpackiego, poseł Andrzej Ćwierz, wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, starosta Tadeusz Chrzan, członkowie NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, a także mieszkańcy Jarosławia.
Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „Solidarność”, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31