Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Akademia Pełni Życia

Na początek krótka wzmianka o historii Uniwersytetów Trzeciego Wieku w świecie, w Polsce i Jarosławiu.

Wraz z gwałtownym rozwojem cywilizacji od początku lat 70-tych XX w. wzrosło poczucie zagubienia i alienacji osób starszych, nie mogących nadążyć za zdumiewającą rzeczywistością dnia codziennego. Aby temu zapobiec zaczęły powstawać pierwsze programy samopomocowe w Europie Zachodniej. W Niemczech żyje obecnie 9 mln ludzi starych, w Anglii i we Włoszech po 12 mln ludzi. W Polsce w 2020 r. już nie tak długiej odległości czasowej będzie ludzi starych 6,5 mln według statystyków GUS.
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie, w 1975 r. w Szwajcarii, w Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1975 r. w Warszawie, którego inicjatorką jest prof. dr n. med. Halina Szwarc - kierownik Kliniki Endokrynologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, następne powstawały w dużych miastach. Z informacji podanych przez prof. Halinę Szwarc, w maju 2002 r. w Polsce funkcjonowało już 27 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Natomiast z doniesień Genowefy Kruczek-Kowalskiej - kierownik UTW w Rzeszowie w styczniu 2006 r. w Polsce działało już 90 Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW w Rzeszowie obchodził w październiku 2008 r. 25-lecie działalności).
W każdej z tych uczelni prowadzona jest działalność w zakresie kształcenia ustawicznego ludzi starszych, rozwijania działalności edukacyjnej celem podtrzymywania ich aktywności biologicznej, psychicznej i społecznej oraz wyrobienia w nich solidarności pokoleniowej i gotowości do działań samopomocowych.
Działalność Uniwersytetu Trzeciego wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dzieli się na:
- zajęcia dydaktycznoprogramowe, zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych z dziedziny ekonomii, zdrowia, prawa, kulturoznawstwa, religioznawstwa, etyki, obsługa koleżeńska - wolontariat oraz obsługa organizacyjna.
Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ liczy sobie dopiero trzeci rok działalności. Opracowaliśmy tematykę i sposób szkolenia seniorów.
Głównymi zadaniami JUTW jest:

  • wzbogacanie i rozszerzanie wiedzy osób starszych, pobudzanie aktywizacji intelektualnej i społecznej,
  • edukacja z różnych dziedzin nauki, praca w grupach samokształceniowych, zajęcia artystyczno-kulturalne, tematyka wykładów wybierana bezpośrednio przez studentów, 
  • działalność społeczna naszych studentów to przede wszystkim wolontariat (słuchaczki czytają dzieciom w szpitalu jarosławskim bajki).

W roku akademickim 2006/07 było 293 studentów UTW (246 kobiet i 47 mężczyzn), w roku 2007/08 UTW liczył 264 osoby w tym 37 mężczyzn, a na rok 2008/09 zapisało się 343 studentów i 152 z nich stanowią osoby po raz pierwszy zapisane na zajęcia.
Zajęcia odbywają się w następujących dyscyplinach:
gimnastyka w wodzie, muzykoterapia, języki angielski (dla początkujących i zaawansowanych), niemiecki, francuski, rosyjski, malarstwo, informatyka, taniec, wolontariat, kółka zainteresowań: robótki ręczne, brydż, szachy, warsztaty polonistyczno- poetyckie, sekcja turystyczno-krajoznawcza, nordic walking, pilates, siłownia, fotografia, DKF, dziedzictwo kultury materialnej, ćwiczenia pamięci, zespół piosenek biesiadnych i chór.
W planach są warsztaty medyczne i punkt pomiaru ciśnienia tętniczego. Celem wszystkich działań dydaktycznych UTW jest przede wszystkim utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów włączając ich w proces daleko pojętego kształcenia ustawicznego, oferując pomoc tym, którzy z różnych przyczyn czują się zagubieni i szukają celu w życiu. Uniwersytety w całym świecie i w Jarosławiu dają ludziom starszym szansę samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości i świadomość, że są potrzebni, doceniani i szanowani.
Uświadamiamy rodzinom, w tym dzieciom i wnukom, że wraz z wiekiem nie musi się kończyć pełna aktywność społeczno-edukacyjna. Temu celowi służą różne imprezy integracyjne, w których uczestniczą także osoby niepełnosprawne. Idea integracji międzypokoleniowej ma swoje odzwierciedlenie w procesie nauczania przez młodych profesjonalnych wykładowców ponieważ , jak się okazuje, studenci - seniorzy bardzo dobrze czują się w towarzystwie młodych ludzi. Entuzjazm, zaangażowanie, energia, witalność, bliższy kontakt ze współczesnym światem młodych wykładowców wpływa skutecznie na odmładzanie seniorów.
Popularność UTW w Jarosławiu obserwuje się na podstawie uczęszczania na zajęcia językowe, rehabilitacyjne, taneczne, ruchowe, turystyczno-krajoznawcze i wiele innych. Daleko posunięta akcja promocyjna propagująca działalność naszego Uniwersytetu wpływa na podniesienie prestiżu Miasta Jarosławia, jak też PWSZ.
Rozpiętość wiekowa studentów UTW jest różna: 54-70, 70-83, 83-90 lat.
Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma opracowaną własną Kartę Praw Człowieka, a także Kartę Praw Seniora.

Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy JUTW Helena Marmurowicz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31