Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2007 » Zbigniew Zięba
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zbigniew Zięba

PROMOCJA MIASTA 

Zbigniew Zięba - od 1984 r. do chwili obecnej jest pracownikiem samorządowym. Zawsze był blisko osób, a zwłaszcza spraw związanych z utrzymaniem i remontami obiektów zabytkowych. Niejednokrotnie wymagało to osobistego zaangażowania i poświęcenia prywatnego czasu. Wielu uczniów szkół średnich i studentów piszących różne prace, w tym również dyplomowe, korzysta z pomocy, wiedzy i materiałów zgromadzonych przez niego w ciągu wielu lat. Swą bogatą wiedzę przekazuje również uczniom podczas prelekcji i spotkań w szkołach. Od wielu lat systematycznie publikuje artykuły do Biuletynu Informacyjnego Jarosławia na temat historii miasta i ludzi zasłużonych dla regionu. Wielokrotnie pisał o zabezpieczeniu podziemi starego miasta, ciekawych obiektach i jarosławskich cmentarzach. Corocznie przygotowuje niezbędne materiały i uczestniczy w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, odbywającej się na Starym Cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych.

Działa aktywnie w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w obecnej kadencji został wybrany w skład Zarządu i pełni w nim funkcję sekretarza.

W 1997 r. otrzymał Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia za upowszechnianie historii miasta w środkach masowego przekazu, a w w 1999 r. Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki RP.

Jego zainteresowania to: historia Jarosławia, biografie ludzi zasłużonych dla miasta, zabytki, jarosławskie cmentarze, zbieranie starych widokówek i fotografii miasta, a także muzyka jazzowa. Ma też zwoje hobby - turystykę i grzybobranie.

Doskonale promuje miasto i jego atrakcje udzielając licznych wywiadów do prasy lokalnej, radia i TV Rzeszów. Ukoronowaniem jego ogromnej wiedzy stał się scenariusz napisany do filmu zrealizowanego przez Krzysztofa Peszkę „Jarosławskie cmentarze". Promocja filmu odbyła się 26 października 2007 r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Kolejnym dziełem pana Zięby jest książka „Jarosławskie cmentarze". Jej wydanie planowane jest na początku przyszłego roku. Publikacja, której napisanie zabrało panu Ziębie ponad dwa lata jest kopalnią wiedzy o historii jarosławskich cmentarzy, zabytkowych nagrobkach, a także o sławnych mieszkańcach miasta tworzących jego historię.