Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Razem na rzecz rozwoju turystyki

W sierpniu 2003 r. została podpisana umowa na realizację dwóch projektów unijnych przygotowanych przez Urząd Miasta Jarosławia w ramach Funduszu Małych Projektów. Pierwszy - to "Euroregionalne Trasy Rowerowe" w kierunku Użgorodu. Natomiast drugi "Miasta Euroregionu Karpackiego - Razem na Rzecz Rozwoju Turystyki" dotyczy współpracy turystycznej miast Euroregionu Karpackiego. W ramach projektu została zapisana inicjatywa powołania Eurokarpackiej Sieci Miast. Przewidziane są działania zmierzające do utworzenia ram organizacyjnych oraz zaplecza instytucjonalnego w postaci Biura Współpracy Turystycznej Miast Euroregionu Karpackiego w Jarosławiu dla rozwoju współpracy turystycznej. W projekcie zaplanowano opracowanie profilu informacyjnego Biura, przeszkolenie personelu, przygotowanie i organizację cyklu spotkań, seminariów oraz warsztatów związanych z tworzeniem miejskiego produktu turystycznego. Zorganizowana będzie również wystawa turystyczna 25 miast - po 5 na każdą stronę krajową. Wydane zostaną materiały promocyjne: foldery, przewodniki, widokówki. Koordynatorem obu projektów jest Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Andrzej Wyczawski, natomiast za ich realizację zgodnie ze ściśle opracowanym harmonogramem odpowiada Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpaty Dawid Lasek.

W dniach 18 i 19 marca 2004 r. odbyła się w Urzędzie Miasta Jarosławia narada koordynacyjna z udziałem delegacji z Michaloviec, Koszyc, Użgorodu, i Lwowa. Goście z zagranicy: Liuba Moczarska - Zastępca Dyrektora Lwowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej, Halyna Hrynyk z Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lwowa, Oleg Kachnovets z Departamentu Rozwoju Turystyki i Administracji Rejonowej, Maria Nadiova - Dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Koszycach, Jan Durovcik - Zastępca Burmistrza Miasta Michalovce, Peter Karpaty - Dyrektor Biura Słowackiego Euroregionu Karpaty, Alen Panov - wiceprezydent Użgorodu, Wiktoria Tarachonycz - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Andrzej Skubynycz - Dyrektor Departamentu PR wyrażali słowa uznania za podjęcie wspólnej inicjatywy rozwoju turystyki. W spotkaniu udział wzięli również Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpaty oraz Mirosław Karapyta - członek Zarządu Stowarzyszenia Eurokarpaty, radny Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku.

Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpaty Dawid Lasek określił turystykę jako "poligon doświadczalny" współpracy transgranicznej miast. Omówił ogólne zasady finansowania projektów unijnych realizowanych ze Słowacja i Ukrainą. Z historią współpracy partnerskiej jaką od 1998 r. realizuje Jarosław zapoznał zebranych Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Andrzej Wyczawski. W dyskusji zarówno Alen Panov - Wiceprezydent Użgorodu jak i Jan Durovcik - Zastępca Burmistrza Miasta Michalovce wyrazili zadowolenie z możliwości szerszej współpracy. Sporo czasu poświęcono na omówienie wydawnictw promocyjnych, jakie w ramach projektu będą realizowane oraz warunków niezbędnych do przygotowania w sposób profesjonalny wystawy.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30