Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Sesja Rady Miasta (09.02.2004)
Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka odpowiada na pytania radnych podczas sesji w dniu 16 lutego 2004
Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka odpowiada na pytania radnych podczas sesji w dniu 16 lutego 2004

Rada Miasta Jarosławia w niepełnym, bo 15-osobowym składzie obradowała 9 lutego 2004 r. w godzinach od 12-14.40. Na sesję przybyli przedstawiciele firmy Resbud S.A.: Prezes Jacek Pięta i Dyrektor Zbigniew Serwański. Spośród 3 podjętych podczas obrad uchwał, dwie dotyczyły budowy krytej pływalni w Jarosławiu. Rada Miasta postanowiła ująć w tegorocznym budżecie miasta kwotę 2 mln zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy tej inwestycji.

Ponadto radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta zobowiązań w kwocie 1.985.014 zł, wykraczających poza rok budżetowy, których wartość przekracza granicę ustaloną w budżecie na rok 2004, przeznaczonych na realizację krytej pływalni wraz z infrastrukturą. Dodam jednak, że podczas następnej sesji w dniu 16 lutego br. uchwała powyższa została uchylona, a w podjętej nowej uchwale znalazł się zapis, w którym kwota zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta zobowiązań finansowych została zwiększona do 2.055.014 zł. Kwota zobowiązania zostanie spłacona w 2005 r. z dochodów własnych budżetu miasta.

Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w uchwale Nr 173/XIX/2003 z 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30