Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Burmistrz Janusz Dąbrowski - wniosek złożony podczas sesji Rady Miasta w dniu 9 lutego 2004 r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! W dniu 26 stycznia 2004 roku odbyło się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego podczas którego Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Jan Walter zarzucił mi, że w związku ze skargą, którą złożył nie wyciągnąłem żadnych konsekwencji wobec Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej pana Ilicia. Pragnę zapoznać państwa radnych ze zdarzeniem, które miało miejsce w dniu 27 stycznia 2003 roku. Ze skargi napisanej do mnie przez pana Waltera wynika, że pan Ilić zachował się obraźliwie wobec pana Przewodniczącego. Przeprowadziłem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i uznałem, że zarzuty, które były w skardze nie znajdują potwierdzenia w pisemnych, podkreślam - w pisemnych - relacjach naocznych świadków zdarzenia, którymi dysponuję. W dniu 15 września 2003 roku na powyższą skargę została wysłana odpowiedź, której pan Przewodniczący nie odebrał pomimo trzykrotnego awizowania przez Urząd Pocztowy. Odbiór nastąpił dopiero 29 października 2003 roku. Podczas wspomnianego posiedzenia Komisji wyjaśniłem przedmiot skargi i podjęte przeze mnie działania po wysłuchaniu mojej wypowiedzi pan Walter, dla którego moje wyjaśnienia nie były prawdopodobnie satysfakcjonujące określił (proszę wybaczyć, ale jest to cytat) pana Ilicia ,,cepem skończonym". Zażądałem zaprotokołowania tej wypowiedzi. Według mnie jest to kolejny przykład braku szacunku wobec pracowników Urzędu Miasta, o czym świadczyć może interpelacja pana Waltera z 1 grudnia 2003 roku skierowana pod adresem pana Sekretarza i pani Skarbnik. W związku z tym apeluję do pana Przewodniczącego o zaniechanie podobnych praktyk i tak, jak publicznie znieważył mojego pracownika uważam, że w tym miejscu powinien go publicznie przeprosić.
Burmistrz Miasta Jarosławia
Janusz Dąbrowski
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30