Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Sesja Rady Miasta (08.03.2004)

Następna, 3-godzinna sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 8 marca 2004 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Tomasz Oronowicz, Wicestarosta Janusz Kołakowski, Prezes Zarządu ZPDz "Jarlan" S.A. Krzysztof Dajczak i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Chwasta, a także Prezes Jarosławskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Woźniak, Prezes PWiK Sp. z o.o. Jan Pels, Prezes PGKiM Sp. z o.o. Ryszard Konarski i Zastępca Prezesa Krzysztof Sopel oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i dziennikarze. W obradach uczestniczyło 20 radnych.

Na początku razem z Burmistrzem Miasta Januszem Dąbrowskim złożyłem życzenia obecnym na sali kobietom w dniu ich święta.

Prezes Zarządu ZPDz "Jarlan" S.A. Krzysztof Dajczak poinformował o restrukturyzacji zakładu, który zatrudnia ok. 1300 osób (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych). Stwierdził, że kiedy przyszedł do "Jarlanu" zakład pozostawał w tyle w porównaniu do innych przedsiębiorstw na rynku. Trzykrotnie "Jarlan" otrzymał tytuł "Juniora exportu" i nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł. Starosta Tomasz Oronowicz prosząc o podjęcie przygotowanego przez Burmistrza projektu uchwały dotyczącej restrukturyzacji zobowiązań podatkowych ZPDz "Jarlan" S.A. podkreślał, że decyzja jest niezwykle ważna, gdyż dzięki niej może nastąpić również restrukturyzacja zobowiązań cywilno - prawnych. Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Janusz Ważny zgłosił wątpliwość, czy można podejmować uchwałę bez pisemnej opinii Skarbnika i bez opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka wyjaśnił, że projekty zostały wysłane do UOKiK.

W przerwie sesji obradowała Komisja Budżetowa, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ostatecznie bezwzględną większością 17 głosów za, została przyjęta uchwała, w której Rada Miasta restrukturyzuje znane na dzień 30 czerwca 2003 r. należności Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. z tytułu podatku od nieruchomości stanowiące dochód budżetu miasta w łącznej wysokości 1.220.514,71 zł.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zasad ubiegania się o zwolnienia z podatku od nieruchomości. Komisja Budżetowa nie zajęła stanowiska, natomiast Komisja ds. Gospodarki Miejskiej wnioskowała o oddalenie projektu uchwały z powodu braku opinii UOKiK. Po długiej dyskusji większością głosów (za - 16 głosów) przyjęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dzięki tej decyzji zwalnia się w 16/17 częściach od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części spełniające łącznie kilka ważnych warunków.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30