Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Interpelacje - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 08.03.2004 r.
Radna p. Maria Kuźniar:
  1. Mieszkańcy osiedla Armii Krajowej i ulicy Dobrzańskiego zwracają się z prośbą do Rady i do władz miasta o przyśpieszenie wykupu gruntów pod budynkami Spółdzielni Mieszkaniowych. Radna otrzymała odpowiedź na sesji od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu p. Wacława Spiradka.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jan Walter:
  1. Zapytał,dlaczego nie doszło do przekazania dla miasta - 1/3 gruntów wraz z obiektami położonymi za budynkami głównymi "Jarlanu" (propozycja Prezesa p. K. Dajczaka) na poczet długów za zaległości podatkowe?
  2. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego, pomimo wcześniej przedłożonych pism przez Rektora PWSZ nie zostały przedłożone na Radę Miasta stosowne projekty uchwał dotyczące przekazania na własność budynku przy ul. Kasprowicza l oraz nabycia kamienicy Attavantich na rzecz Uczelni? Poruszył również problem opieszałości urzędników dotyczący wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie remontu stołówki studenckiej.
  3. Zwrócił się do Burmistrza miasta o podjęcie kroków dyscyplinarnych w stosunku do osoby Prezesa PGKiM w związku z ukazanym się artykułem w gazecie na temat dopuszczenia prywatnego kapitału do Spółki miejskiej.
  4. Zaproponował uhonorowanie Prezesa ZPDz "Jarlan" S.A. przynajmniej złotą odznaką "Za zasługi dla miasta Jarosławia".
  5. Poinformował Radnych, że Rektor PWSZ zapewnił go i okazał pełną dokumentację na wykonanie kapitalnego remontu budynku po byłym Studium Medycznym przy ul. Grunwaldzkiej, przekazanego przez miasto na rzecz Uczelni. W związku z tym wszelkie pomówienia w przedmiotowej sprawie są bezpodstawne.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej p. Janusz Ważny:
  1. Stwierdził, że dzisiejsza sesja była praktyczną lekcją jak Rada Miasta podejmuje uchwały, które nie zawsze są zgodne z prawem i dlatego stawia swoją osobę do dyspozycji Rady jako Przewodniczącego Komisji.
  2. Zapytał na jakim etapie znajduje się w tej chwili proces związany z opracowaniem MPZP terenów położonych przy ul. Piekarskiej?
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30