Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Ugoda z Resbudem
23 lutego 2004 r. w Sądzie Rejonowym - Wydział I Cywilny w Jarosławiu została podpisana ugoda pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Resbud S.A. w Rzeszowie a Gminą Miejską Jarosław dotycząca dalszej realizacji inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą przy ul. Sikorskiego 5 w Jarosławiu". Zgodnie z ugodą do 15 maja 2004 r. Wykonawca ma zakończyć budowę krytej pływalni, natomiast do 2 stycznia 2005 r. pozostałe obiekty będące przedmiotem umowy. Gmina Miejska odstąpiła od roszczeń o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 230 tys. zł. Określono także terminy wypłaty należnego wynagrodzenia dla Resbudu, jak również zasady i kwoty zabezpieczenia roszczeń, rękojmi i gwarancji. Obie strony uznały, że warunki ugody są satysfakcjonujące, korzystne i zaspokajające w pełni ich wszelkie roszczenia.
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30