Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

W trosce o bezpieczeństwo

W związku z narastającym poczuciem zagrożenia w wielu dziedzinach życia społecznego coraz więcej miast w Polsce decyduje się na wdrożenie programu "Bezpieczne miasto". Od czerwca 2003 r. także w Jarosławiu prowadzona jest analiza niezbędna do rozeznania potrzeb mieszkańców i zdiagnozowania obszarów wymagających szczególnego zabezpieczenia. Koordynatorem programu "Bezpieczny Jarosław" jest Edward Guziewicz.

W tym roku odbyło się pięć spotkań, w których uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Jarosławskiego Tomasz Oronowicz, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Mieczysław Biliński, Komendant Policji Ryszard Chrzanowski, Komendant Garnizonu Jarosław ppłk dypl. Kazimierz Piotrowicz, Burmistrzowie: Janusz Dąbrowski i Tadeusz Pijanowski, Sekretarz Miasta Franciszek Gołąb, Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko oraz przedstawiciele firm ochroniarskich i naczelnicy Urzędu Miasta. Program zakłada współdziałanie instytucji usytuowanych na terenie miasta i sąsiadujących gmin. Podczas narad podkreślano konieczność uruchomienia inicjatywy społecznej, której efektem będzie podniesienie poczucia odpowiedzialności za poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszelkie formy uświadamiania społeczeństwa, jak np. organizowanie konkursów weryfikujących stan wiedzy oraz umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania się w domu, szkole oraz w miejscach publicznych są niezwykle cenne, gdyż nieodzownym elementem bezpiecznego miasta jest bezpieczny dom, szkoła, osiedle, czy też dzielnica. Jednym z podstawowych celów programu jest koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie zjawiskom patologicznym i usuwanie zagrożeń.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30