Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Osiągnięcia inwestycyjne PWiK

Inwestycja związana z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Jarosławiu jest obecnie największym przedsięwzięciem w zakresie gospodarki komunalnej realizowanym na terenie naszego miasta.

Konieczność realizacji tej inwestycji była oczywista już w połowie lat 90-tych. Przekonanie o tym oparte było na kilku przesłankach. Po pierwsze oczyszczalnia projektowana i realizowana od początku lat 70-tych była przeżytkiem technicznym nie spełniającym wdrażanych w latach 90-tych norm. Po drugie w owym czasie była ona przeciążona. Po trzecie zastosowane w niej urządzenia były bardzo energochłonne, a co za tym idzie, drogie w eksploatacji.

O ile decyzja o konieczności realizacji inwestycji nie budziła jakichkolwiek wątpliwości, o tyle sposób jej finansowania był problemem trudnym do rozwiązania, jako, że ani miasto, ani Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie posiadało środków gwarantujących realizację tak dużej i kosztownej inwestycji.

W 1995 roku PWiK zleciło do firmy B-Act z Bydgoszczy opracowanie studium wykonalności rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Opracowanie to określiło wstępne założenia techniczne dla obecnie realizowanej inwestycji, jak też wskazało potencjalne źródła finansowania. Wynikało z niego, że pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych jest konieczne dla jej pełnej realizacji. W związku z tym po wykonaniu w 1999 r. projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków podzielono jej realizację na dwa etapy wykonując w pierwszym etapie elementy gwarantujące poprawę, w niezbędnym zakresie, jakości ścieków zrzucanych do Sanu. Ten etap realizacji zakończony został w 2001 roku i kosztował 11,5 mln zł, z czego 10 mln pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Równolegle czynione były starania o pozyskanie środków na realizację II etapu. Możliwość taką dał uruchomiony w ramach pomocy krajom przystępującym do UE program PHARE 2001 Spójność Społeczno - Gospodarcza. Starania o pozyskanie tych środków rozpoczęte zostały w 2000 r. Po opracowaniu niezbędnych dokumentów w 2001 roku projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE. Drugi etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków jest w 75 % finansowany z bezzwrotnych środków UE. W liczbach bezwzględnych jest to prawie 3 mln EURO.

Realizacja II etapu rozbudowy jest w toku od października 2003 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - styczeń 2005 r.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej miasta na najbliższe dwadzieścia kilka lat, potencjalnie umożliwiając jednocześnie rozwój Jarosławia. Jednak nie to jest najistotniejszym elementem prowadzonej inwestycji. Największą wagę ma uzyskane doświadczenie w zdobywaniu środków zewnętrznych dla realizacji naszych lokalnych potrzeb. Wykorzystując te doświadczenia i zdobyte umiejętności możemy zrealizować wiele zamierzeń prowadzących do rozwoju miasta, wzrostu zasobności jego mieszkańców i poprawy warunków życia.

Andrzej Miś Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30