Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (73) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 5
BIULETYN

Tabela rocznych stawek podatku od nieruchomości na 1999 r.

wg Uchwały Nr 18/III/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 r.

 

 

Wyszczególnienie

rok 1998

rok 1999

Od budynków mieszkalnych lub ich części (z wyjątkiem piwnic)

0,33 zł/ m2

0,38 zł/ m2

Od piwnic budynku mieszkalnego o wysokości powyżej 2,20 m

0,16 zł/ m2

0,19 zł/ m2

Od budynków lub ich części związanych z działalnością gosp. inną niż rolnicza i leśna oraz części bud. mieszk. zajętych na prow. działalności gosp.

 

11,95 zł/ m2

13,47 zł/ m2

Od budynków lub ich części zajętych na prow. działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

5,55 zł/ m2 pow.użytk.

6,26 zł/ m2 pow. użytkowej

Od garaży wolnostojących (z wyj. garaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)

3,98 zł/ m2

4,49 zł/ m2

Od komórek przeznaczonych na przechowywanie opału i artykułów gosp. domowego (warzywa, owoce, ziemniaki, przetwory), stodół, obór i stajni

1,99 zł/ m2 pow. użytk.

2,25 zł/ m2 pow. użytkowej

Od pozostałych budynków

3,98 zł/ m2 pow. użytk.

4,49 zł/ m2 pow. użytkowej

Od budowli

2 %wartości

2 %wartości

Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi)

 

0,40 zł/ m2

0,46 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze

0,02 zł/ m2

0,03 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne i  retencyjne lub elektrowni wodnych

 

2,31 zł/ m2

2,61 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych

0,05 zł/ m2

0,06 zł/ m2

 

 U c h w a ł a n r 19/III/98

Rady Miasta Jarosławia

z dnia 14 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 1999 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 146, poz. 954)

 

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1.Od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:

a/ od 2 ton do 4 t włącznie - 428 zł

b/ powyżej 4 t do 6 t włącznie - 586 zł

c/powyżej 6 t do 8 t włącznie - 803 zł

d/powyżej 8 t do 10 t włącznie - 1.104 zł

e/powyżej 10 t do 12 t włącznie - 1.509 zł

f/ powyżej 12 ton - 1.952 zł

2.Od ciągników balastowych - 1.952 zł

3. Od przyczep i naczep:

a/ o ładowności powyżej 5 t do 10 t włącznie - 376 zł

b/ o ładowności powyżej 10 t do 15 t włącznie - 753 zł

c/ o ładowności powyżej 15 t do 20 t włączne - 1.129 zł

d/ o ładowności powyżej 20 t - 1.509 zł

4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

a/ do 15 miejsc - 503 zł

b/ powyżej 15 do 30 miejsc - 1.005 zł

c/ powyżej 30 miejsc - 1.509 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 506/XXXIX/97 z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 1998 r.

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31