Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (157) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

Sesja Rady Miasta (25-26.10.2005)

Przez dwa dni 25 i 26.10 br. obradowano podczas 48. Sesji Rady Miasta Jarosławia. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Jarosławski Tomasz Oronowicz, Rektor PWSZ w Jarosławiu Roman Fedan, prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele Rad Dzielnic, Burmistrzowie: Janusz Dąbrowski, Marian Muzyczka i Tadeusz Pijanowski, Skarbnik Miasta Barbara Maziarka, Sekretarz Miasta Franciszek Gołąb oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.

Na początku obrad Rektor PWSZ dr Roman Fedan przyjął gratulacje od Rady Miasta. W wystąpieniu podziękował za zaufanie i zapewnił, że uczelnia, w której kształci się 8,5 tys. osób będzie nadal funkcjonować. Rektor w wystąpieniu nawiązał do Patrona, - bł. Bronisława Markiewicza oraz postaci Jana Pawła II.

Następnie radni zapoznali się z oceną realizacji gospodarki odpadami dla miasta opracowaną na lata 2004 - 2015. Podczas obrad podjęto 9 uchwał. Trzy z nich dotyczyły zmian w budżecie miasta na 2005 r. Dzięki zmniejszeniu wydatków na obsługę długu publicznego zwiększono wydatki na remont rynien odprowadzających wody deszczowe w SP Nr 11, na pokrycie organizacji koncertu w ramach obchodów Roku Kultury Japońskiej, zakup rolby na lodowisku MOSiR oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Podjęto również zmiany redakcyjne w załączniku nr 2 do uchwały własnej nr 417/XXIX/05 z dn. 7 marca br. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. Kolejna uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego (obręb 5, nr 2399/3) na prawo użytkowania wieczystego działki nr 2848/24 obręb 5 położonej przy ul. prof. Gębarowicza została podjęta większością głosów przy 1. wstrz. się. Następnie (9 głosów za, 8 przec. 1 wstrz.) RM postanowiła nabyć na własność nieruchomość przy ul. Kruhel Pełkiński. Po długiej dyskusji przyjęto zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Większością głosów, przy 1. wstrz. się podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005 (35 tys. zł) dot. inwestycji "rozbudowa i modernizacja Domu Sportowca w ramach funkcjonujących obiektów MOSiR - opracowanie projektu technicznego". Również większością głosów (10 za, 4 wstrz.) powołano (z ramienia organu prowadzącego) w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSO im. Ks. Czartoryskich Tadeusza Pijanowskiego - przewodniczącego komisji i członków komisji: radnego Jacka Stańdę i naczelnika WEiKF UM Bogdana Wołoszyna. Podczas sesji nie przyjęto projektów uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości przy ul. Konfederackiej (2 projekty), przy ul. Sikorskiego oraz nieruchomości przy ul. Kruhel Pełkiński.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat stanu zaawansowania prac projektowych związanych z opracowaniem Planu Zagospodarowania Terenów położonych przy ul. Piekarskiej, Słowackiego, Sikorskiego i Grunwaldzkiej. Radni otrzymali informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych za 2004 r. Wysłuchali też sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami, przedstawionego przez Zastępcę Burmistrza Mariana Muzyczkę.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31