Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Decyzja nie jest wyrazem braku zainteresowania ze strony władz miasta

Decyzja o zasypaniu po wcześniejszym zakonserwowaniu fragmentów XVII-wiecznego muru obronnego została podjęta po gruntownej analizie wszystkich możliwości postępowania z murem.

W czerwcu 2006 r. podczas prac budowlanych przy budowie muru oporowego przy Hali Targowej natrafiono na zachowane fragmenty XVII wiecznego miejskiego muru obronnego. Z uwagi na wykopaliska natychmiast wstrzymano prace i sprawę przekazano do oceny Podkarpackiemu Konserwatorowi Zabytków w Przemyślu. Zlecono przeprowadzenie badań archeologicznych, które prowadziła Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych w Lublinie.

W listopadzie 2006 r. podczas lustracji murów obronnych Jarosławia, której przewodniczył rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Ireneusz Płuska wypracowano dwa (do wyboru) warianty postępowania:

Wariant I przewidywał wyeksponowanie odkrytego muru bez rekonstrukcji pod warunkiem znacznego pogłębienia wykopu tj. usunięcia skarpy na głębokość ok. 4 m dla pokazania arkad występujących w murze. Koszt tego przedsięwzięcia można szacować na kwotę ok. 1,5 mln zł (wraz z kosztami dokumentacyjnymi, projektowymi, wykonawczymi aż po iluminację świetlną miejsca). Przy wyborze tego wariantu trzeba pamiętać, iż PSS Społem, który jest użytkownikiem wieczystym placu, straci nieodwracalnie teren targowy i koncepcja zagospodarowania tego placu zostanie niezrealizowana. Nie ma dodatkowo pewności, czy po usunięciu skarpy (na gł. wspomnianych 4 m) zabytkowy mur utrzyma opór ziemi od strony hali targowej, a zabezpieczenia będą bardzo kosztowne i trudne do przeprowadzenia. 

Wariant II  wypracowany przez komisję sugeruje zachowanie zabytkowych murów w dobrym stanie dla następnych pokoleń poprzez odpowiednią konserwację i następnie zasypanie go po przeprowadzanych zabiegach konserwatorskich. Wówczas wybudowanie muru oporowego żelbetonowego dla skarpy, na której stoi budynek hali targowej musi zostać przesunięty w odpowiedniej odległości od miejsca odkrytych zabytkowych murów.  

W dniu 15 marca 2007 r. podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia członkowie - radni jednomyślnie poparli wariant polegający na konserwacji istniejącego stanu murów obronnych na podst. zatwierdzonego programu i zasypaniu go po odpowiednich zabiegach i zabezpieczeniach oraz wybudowaniu w odpowiedniej odległości od niego muru oporowego od str. ul. Tarnowskiego.

"Ze swojej strony zapewniam, iż zgodnie z wytycznymi zespołu pod kier. prof. Ireneusza Płuski odkryte fragmenty murów będą odpowiednio zabezpieczone tak, aby nie ulegały niszczeniu i zachowały się dla potomnych. Obecnie podejmujemy kompleksowe działania na rzecz renowacji Rynku i modernizacji jego płyty. Od co najmniej 20 lat na remont czeka kamienica Attavantich, ubiegam się o dofinansowanie planowanej rewitalizacji tego budynku, także brama krakowska, fosa niszczeje, jest naprawdę dużo zadań przed nami. Decyzja nasza nie jest podyktowana brakiem zainteresowania ze strony władz miasta, ale koniecznością uporządkowanych działań" - zapewnia burmistrz miasta Andrzej Wyczawski.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją budowlaną (musiała ona ulec zmianie z uwagi na przesunięcie muru oporowego w bezpiecznej odległości od murów zabytkowych). Szacuje się, iż do końca września prace remontowo - budowlane i konserwatorskie zostaną ukończone i plac będzie znowu placem pod prowadzenie działalności handlowej tradycyjnie dla tego miejsca w naszym mieście.

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31