Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Szkoła ucząca się

Jarosławskie szkoły podejmują wiele inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji w mieście. Jedną z nich jest program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności pod nazwą "Szkoła ucząca się". Szkoły uczące się (SUS) uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, prowadzą również ciekawe konferencje regionalne, będące okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów, dobrej praktyki oraz podzielenia się problemami związanymi z pracą nauczyciela. Aktywni dyrektorzy szkół SUS-owskich uczestniczą w akademii dyrektora SUS, spotykają się podczas szkoleń, konferencji i narad, wymieniając doświadczenia dotyczące organizacji pracy.

Biorą udział w Polsko-Amerykańskiej Letniej Akademii Dyrektorów, spotykając się z najlepszymi amerykańskimi specjalistami w zakresie metod nauczania i doskonalenia pracy szkoły. Placówki uczestniczące w programie mogą uzyskać tytuł "Szkoły uczącej się", przyznawany raz na 3 lata przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przed trzema laty tego wyzwania podjęła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Upragniony certyfikat placówka uzyskała po kilkuletnich przygotowaniach i audycie zewnętrznym.

18 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie, reprezentując organ prowadzący, miałem przyjemność odebrać nagrodę "Samorząd Przyjazny Szkole Uczącej Się", przyznawaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaszczytny tytuł i certyfikat otrzymało zaledwie kilkadziesiąt gmin. Gratuluję i dziękuję pani Dyrektor Annie Korczewskiej i Gronu Pedagogicznemu z nadzieją, że otrzymany certyfikat jeszcze intensywniej zachęci do współpracy, samooceny i refleksji nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną.

18 kwietnia podpisana została również umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a Burmistrzem Miasta Jarosławia i Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, na realizację projektu edukacyjnego pt: "NASZA SZKOŁA - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Projekt obejmuje wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju szkoły, w tym:

  1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych;
  2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej;
  3. Współpracę szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.


Na te cele szkoła otrzymała środki w wysokości 110 tysięcy złotych. Realizacja projektu zakończy się w styczniu 2008 r. Warto podkreślić, że w woj. podkarpackim na realizację zadania środki finansowe otrzymało 10 placówek oświatowych, w tym szkoła prowadzona przez Radę Miasta Jarosławia.

Serdecznie gratuluję.

Zastępca Burmistrza Miasta
Bogdan Wołoszyn
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31