Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (99) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 6

Komentarz do budżetu 2001

 

Na sesji w dniu 9 lutego Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków miasta w 2001 roku. Pomimo 11% wzrostu dochodów - w porównaniu do planu roku ubiegłego - przy jedynie 4% zwiększeniu wydatków nie udało się zrównoważyć budżetu. Wydatki przeważają nad dochodami o kwotę 3.420.000 zł. Oznacza to konieczność zaciągnięcia kredytu. Po stronie wydatków pojawiła się pozycja "obsługa długu" - wynik ubiegłorocznego deficytu, gdyż jest to drugi kolejny "deficytowy" budżet.

Struktura dochodów pozostała praktycznie bez zmian - jesteśmy wciąż zdani głównie na subwencje i udziały w dochodach skarbu państwa, stąd i nasza sytuacja finansowa jest pewnego rodzaju odbiciem stanu finansów państwa.

 

DOCHODY

dochody.gif

 

Wśród działów pochłaniających najwięcej środków - 5% wzrost wydatków zanotowała oświata - jest to konsekwencja wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela.

Wzrosły również o 2% wydatki na administrację. Nastąpił natomiast dramatyczny spadek wydatków komunalnych (z 30,1% w roku ubiegłym do 21,0% w 2001), co szczególnie dotknęło inwestycji (spadek z 20,7% w 2000 r. do 12,3% - poziom najniższy od 1990 r.).

Udział pozostałych działów został zachowany na podobnym do ubiegłorocznego poziomie.

 

wydatki.gif

 

Wśród wielu wniosków o dotację z budżetu, które napłynęły od różnych instytucji i organizacji Rada po wnikliwej analizie podczas prac stałych komisji Rady uwzględniła tylko niektóre. Jedynie środki pozyskane z tytułu udzielania koncesji na handel alkoholem (540 000 zł) muszą być obligatoryjnie przeznaczone na likwidację skutków alkoholizmu.(!) Dzięki temu możliwy był rozdział 216 000 zł dla organizacji realizujących odpowiednie programy. W przypadku innych inicjatyw decyzje o dotacji były znacznie trudniejsze, gdyż np. dofinansowanie Festiwalu Muzyki Dawnej (65 000zł), czy klubów sportowych (łącznie 100 000 zł) jest to, określając obrazowo, rozdawanie pożyczonych pieniędzy.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia
Jarosław Pagacz

Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31