Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (99) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 9
Rozmowy na temat obwodnicy

31 stycznia 2001 r. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia Burmistrz Jan Gilowski poprowadził spotkanie na temat przebiegu drogi obwodowej Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Zgorzelec - Medyka. Z grupą ponad 200 mieszkańców miasta i gminy Jarosław oraz gminy Pawłosiów - właścicieli terenów przeznaczonych pod obwodnicę spotkali się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Biuro w Rzeszowie z Dyrektorem mgr inż. Wiesławem Kaczorem oraz projektanci warszawskiej firmy "Profil" z dr inż. Franciszkiem Pietruchą - głównym projektantem na czele. Obecny był również wójt gminy Pawłosiów Tadeusz Wojtuń, Zastępca Burmistrza Miasta Robert Wiśniewski oraz naczelnicy i pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Jarosławia.

Przypomnę, że przez Jarosław przejeżdża ponad 20 tysięcy samochodów w ciągu doby. Zatwierdzona 24 października ub.r. przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych trasa przebiegu obwodnicy została opracowana wg wstępnej koncepcji z 1972 r. uaktualnionej w 1992 r. czyli północną stroną Jarosławia. Należy ona do jednej z najdłuższych. Dyrektor GDDP Biuro w Rzeszowie mgr inż. Wiesław Kaczor wyjaśnił, że na budowę obwodnicy w skali kraju czeka ok. 80 miast. Generalna Dyrekcja w ciągu roku rozpoczyna budowę 2 - 3 obwodnic. Jarosław dzięki opracowanej koncepcji znajduje się w czołówce oczekujących na realizację, która może zostać zatrzymana w przypadku protestów osób zainteresowanych. Dla województwa podkarpackiego najpilniejsze jest wybudowanie obwodnicy w Jarosławiu i Jaśle.

Sam proces inwestycyjny musi być rozłożony na kilka lat, gdyż składa się z dwóch etapów: lokalizacyjnego i opracowania dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej upoważni inwestora do nabywania prawa do terenu (wykup działek). Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę i możliwość ubiegania się o środki finansowe. Obecnie trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

"Podstawą projektu drogi obwodowej Jarosławia było zarezerwowanie pasa ok. 60 m szerokości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - wyjaśniał dr inż. Franciszek Pietrucha - Ponadto należy dostosować się do przepisów budowlanych określających dostępność w zależności od kategorii drogi oraz do przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego". Droga w Jarosławiu została określona jako GP czyli jedna z najwyższych klas poza autostradami, dla której dopuszczalna prędkość nie może przekroczyć 100 km/godz. Założono 4 miejsca, w których będzie można włączyć się w obwodnicę. Nie ogranicza to ewentualności przekroczenia drogi obwodowej w poprzek. Rozwiązania techniczne preferują ruch tranzytowy z dwupoziomowym skrzyżowaniem. Ponieważ część trasy przebiegać będzie przez tzw. tereny zalewowe, muszą one zostać odpowiednio zabezpieczone. Dlatego też planuje się wykonanie kilkunastu dużych obiektów mostowych i kilkudziesięciu przepustów.

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej wygrała firma "Profil" sp. z o.o. z Warszawy, która stosuje nowoczesne techniki komputerowe w procesie projektowania. Wykonanie szczegółowych map łączy się z wejściem w teren geodetów, wykonaniem pomiarów i analizy geotechnicznej. Przeprowadzono już analizę wariantową biorąc pod uwagę każdy indywidualny dostęp do działki.

"Pragnę podkreślić, że przy realizacji obwodnicy - zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej - muszą być zachowane pełne standardy ekologiczne poprzez zastosowanie urządzeń ochrony środowiska. Aktualna droga E 4 nie posiada żadnych zabezpieczeń wynikających z ruchu samochodów" - zaznaczył Burmistrz Jan Gilowski.

Postępowaniem administracyjnym zostało objętych 1200 stron. Burmistrz Jan Gilowski apelował do właścicieli terenów, by nie wstrzymywali procesu zmierzającego do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Każde odwołanie przesuwa termin wydania decyzji lokalizacyjnej, co jest jednoznaczne z opóźnieniem dalszego toku postępowania zmierzającego do wykupu terenów.

"Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich. Organ wydający decyzję stwierdza w decyzji zgodność planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie może on odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami planu" - tłumaczył mgr inż. Wiesław Kaczor.

Zofia KrzanowskaInformujemy, że w 2001 r. Urząd Miasta Jarosławia będzie nieczynny w dniach:

4 maja - piątek,
15 czerwca - piątek
2 listopada - piątek
24 grudnia - poniedziałek
31 grudnia - poniedziałek.

Odpracowanie nastąpi w soboty:
12 maja,
23 czerwca,
17 listopada
22 grudnia,
29 grudnia.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31