Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 14
Ważne decycje Rady Miasta

Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia

1. Ojciec Święty Jan Paweł II (3.04.2000) "w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary oraz za obronę życia, solidarnosci i pokoju".

2. Mjr Wojciech Szczepański - w okresie okupacji komendant jarosławskiego obwodu Armii Krajowej, w latach 1945-49 prezes WiN woj. krakowskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, 4-krotnie Medalem Wojska.

3. P. Kazimierz Ziobro - przewodniczący NSZZ "Solidarność" w latach 1980-87 (22.10.1993). 4. P. Bronisław Niemkiewicz (6.05.94) "za zasługi w przywracaniu samorządności i rozwoju miasta".

5. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk (28.041995) "w uznaniu zasług za trzydziestoletnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, której owocem jest powstanie wielu świątyń i odzyskanie Opactwa SS. Benedyktynek oraz za nieugiętą działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecznej".

6. P. Izabela Fechter - Czacka (14.03.1997) "za odwagę i patriotyczną postawę w czasie okupacji oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju harcerstwa polskiego".

7. Prof. Dr hab. Jan Haftek - (27.02.1998) "za wielokrotne, przez ponad 30 lat czynione ratowanie życia w szpitalu jarosławskim ludziom z urazami czaszkowo - mózgowymi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii i chorób kręgosłupa oraz za otwarte serce i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci z wadami postawy przejawiające się współpracą z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Wychowawczym w Jarosławiu".

8. Dr ing. Josef Byrtus - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach (22.05.1998). 9. Ing. Milan Peprnik - Konsul Handlowy Republiki Czeskiej w Katowicach (22.05.1998).

10. P. Roman Koba (18.06.1998) "w uznaniu zasług dla organizowania życia kulturalnego i społecznego Polonii szwedzkiej oraz za osobiste zaangażowanie w działalność niepodległościową, charytatywną i akcje pomocy humanitarnej dla rodaków w kraju i za granicą".

11. P. Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów RP (28.06.1999) . 12. P. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej (28.06.1999).

13. P. Jerzy Zdrada - podsekretarz stanu MEN (28.06.1999). 14. Ks. Dziekan Władysław Drewniak (13.12.99) "za odważną działalność, obronę wolności, godności i praw człowieka w czasie stanu wojennego, oraz za długoletnią pracę z młodzieżą i kształtowanie postaw patriotycznych a także pełną oddania posługę duszpasterską".

Nagrodzeni Złotymi Odznakami "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" 1. Stanisław Hajnus - Burmistrz Miasta Jarosławia w kadencji 1990-94, członek Zarządu Miasta, radny "w uznaniu zasług dla rozwoju miasta w odrodzonym samorządzie oraz za osobiste świadectwo wiary, szlachetności, prawości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka" (27.06.1997).

2. Jerzy Szmigielski - Dyrektor MPWiK "za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa oraz rozbudowę inwestycji wodociągowych na terenie miasta" (27.06.1997).

3. Maria Piłakowska - dyplomowana pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej "za wieloletnią, ofiarną pracę oraz osobiste poświęcenie i bezintersowną pomoc w ratowaniuludzkiego życia" (27.06.1997). 4. Andrzej Kardasiński - długoletni pracownik i zawodnik Jarosławskiego Klubu Sportowego "za aktywną postawę działacza sportowego oraz popularyzację kultury fizycznej wśród młodzieży (27.06.97).

5. Władysław Goryl - ppor Wojska Polskiego w stanie spoczynku "za odwagę, waleczność, postawę patriotyczną, miłość Ojczyzny okazaną w czasie walk we wrześniu 1939 r. w wojnie obronnej na terenie Westerplatte" (31.10.1997).

6. Stanisław Lenar - prof. PLSP, artysta rzeźbiarz "za pracę pedagogiczną i rozwijanie talentu plastycznego wśród uczniówPLSP w Jarosławiu, a także za całokształt działalności artystycznej, wśród której szczególne miejsce zajmują prace na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców" (28.12.1998)

7. Elżbieta Dąbrowska - Dyrektor Państwoej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu "za długoletnią, rzetelną i sumienna pracę pedagogiczną oraz rozwijanie talentu muzycznego i literackiego wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie Towarzystwa Muzycznego, a także za osobiste zaangażowanie w budowę nowego budynku szkoły"(6.09.1999).

8. Ks. Prałat Marian Rajchel - pierwszy proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu i Dyrektor Radia "Ave Maria" "jako dowód wdzięczności za gorliwość apostolską, umiejętność odkrywania dobra w drugim człowieku, pomoc świadczoną o każdej porze dnia i nocy nawet w trudnych czasach internowania i stanu wojennego, zatroskanie o prawidłowe spojrzenie na cel życia przez organizowanie pieszych pielgrzymek, a szczególnie za zaangażowanie w dzieło ewangelizacji i autentyczne świadectwo życia w prawdzie" (13.12.1999).

9. Ks. mjr Andrzej Surowiec - proboszcz par. Chrystusa Króla w Jarosławiu, Kapelan Garnizonu Jarosławskiego "za szczególne zaangażowanie sił, woli i serca w budowę nowego kościoła przepięknego dzieła współczesnej sztuki sakralnej poświęconego jako wotum za 2000 lat chrześcijaństwa, oraz wieloletnią działalność kulturalną i społeczną, duży wkład pracy w realizację nowoczesnej wizji pracy duszpasterskiej poprzez stworzenie znakomitych warunków dla powstania i rozwoju stowarzyszeń i grup wspólnotowych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z terenu miasta i okolic".
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31