Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (87) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 12
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Jarosławia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości /Dz. U nr 111, poz. 1291/:

- podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązani są posiadać numer identyfikacji podatkowej /NIP/.

Obowiązek zgłoszenia o nadanie NIP nie dotyczy: - podatników, którym Urząd Skarbowy nadał NIP, - podatników, którzy dokonali w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia w związku z wykonywaniem obowiązku podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego,

- płatnika podatków, - płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zgłoszenia należy złożyć, nie później niż w terminie:

- złożenia pierwszej deklaracji na podatek, - dokonania pierwszej wpłaty podatku. - płatności pierwszej raty podatku, jeżeli wpłata następuje po 1 stycznia 2000 roku.

Wnioski NIP - 3 są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Jarosławiu i w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia, pokój nr 16 I.p.Senator RP Andrzej T. Mazurkiewicz
Burmistrz Miasta Radymno
Burmistrz Miasta Jarosławia

zapraszają
na uroczystości upamiętniające 60-tą rocznicę zbrodni katyńskich i deportacji Polaków na Syberię, które odbędą się 9 kwietnia w Radymnie.

W programie: Msza św. o g. 1130, okolicznościowe wystąpienia: Senatora RP Andrzeja T. Mazurkiewicza i Burmistrza Miasta Radymno Wiesława Pirożka oraz koncert zespołów artystycznych.Komunikat

Przypomina się mieszkańcom naszego miasta o konieczności wpisania się na listę wybranego lekarza rodzinnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przy wpisaniu się na listę należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, kod ubezpieczenia zdrowotnego i wybraną kasę chorych.

Prosi się również o sprawdzenie prawidłowości wpisanych danych na liście lekarza. Powyższe przedsięwzięcia podyktowane są tym, że z powodu błędnie podanych danych lub nie wpisania się na listę lekarza, Podkarpacka Kasa Chorych nie zakontraktowała na naszym terenie opieki medycznej dla wielu mieszkańców miasta. Pociąga to za sobą znaczne obniżenie ilości środków finansowych przekazywanych jarosławskiej służbie zdrowia i powoduje obniżenie poziomu świadczonych usług medycznych.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Jan Starost


PODZIĘKOWANIE

Studenci z Ukrainy i Mołdawii studiujący w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu na łamach "Biuletynu" pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za pomoc materialną i udzielone wsparcie - w szczególności:

- Ks. Andrzejowi Chmurze, - Panu Senatorowi RP Andrzejowi Tadeuszowi Mazurkiewiczowi, - pracownikom Biura Senatorskiego,

- Pani Dziekan PWSZ dr Jolancie Mazurkiewicz, - Panu Burmistrzowi Janowi Gilowskiemu, - Towarzystwu Wspólnoty Polskiej,

- Dyrekcji ZPC "San" S.A., - Dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunikacji, - Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, - Dyrekcji Muzeum,

- pracownikom piekarni PSS w Muninie. Mając świadomość, jak trudno dzisiaj o ludzi bezinteresownych i życzliwych, tym bardziej pragniemy podziękować i przekazać wyrazy wdzięczności tym, którzy stworzyli nam szansę dalszego kształcenia i rozwoju. Z całego serca składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Z poważaniem: Studenci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Mołdawii
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31