Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (87) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 5
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MBP W JAROSŁAWIU ZA ROK 1999

Działalność informacyjno - bibliograficzna i oświatowa

Udzielono 20.034 informacji czytelnikom indywidualnym. W czytelniach naszych użytkownicy uzyskiwali odpowiedź niemal na każde pytanie, zarówno uczniowie, studenci i przedstawiciele innych zawodów. Korzystając ze zbiorów naszych przygotowywali się do egzaminów maturalnych, wstępnych na studia, do olimpiad przedmiotowych, teleturniejów, konkursów, itp.

W roku 1999 prenumerowaliśmy 82 tytuły czasopism. Były to czasopisma naukowe, popularno - naukowe, regionalne i rozrywkowe. Niektóre z nich, a szczególnie prasa codzienna, znajdowała się w każdej Filii bibliotecznej.

Wśród wypróbowanych form edukacyjnych na uwagę zasługiwały lekcje biblioteczne, których przeprowadzono 15. Pozwalały one uczniom zapoznać się z charakterem zbiorów bibliotecznych i możliwościami korzystania z warsztatu informacyjno - bibliograficznego.

Jak co roku Czytelnia MBP, Oddział dla Dzieci i Filia nr 2 kontynuowała różne formy pracy z młodym czytelnikiem. Imprezy, które cieszyły się największym powodzeniem to konkurs na najlepszego czytelnika dziecięcego w roku szkolnym 1998/1999, konkurs - krzyżówka pt. "Życie i twórczość Juliusza Słowackiego" w 150 rocznicę śmierci poety, konkurs prac plastycznych z okazji Dnia Dziecka "Wakacje moich marzeń". Konkursy te zakończone były podsumowaniem, a zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Nasza biblioteka organizowała w okresie sprawozdawczym okolicznościowe wystawy poświęcone pisarzom i przypadającym rocznicom (ponad 40). Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa z okazji 150 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego. Czytelnicy chętnie oglądali materiały dotyczące wielkiego polskiego poety. Popularna była również wystawa "Agresja Niemiec Hitlerowskich na Polskę".

Naszym celem w 2000 r. jest włączenie komputerowej bazy danych do sieci internetowej i udostępnienie jej wszystkim potencjalnym użytkownikom oraz umieszczenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wśród instytucji reprezentujących miasto w Internecie.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Halina Socha
Debata na temat obwodnicy

Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych pod przewodnictwem Stanisława Szkudlarka z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie podczas obrad 3 marca br. w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie, choć pod pewnymi warunkami, koncepcję budowy obwodnicy dla miasta Jarosławia. Na pewnym odcinku zamiast estakady być może trzeba będzie wybudować dwa mosty. "Jest to dla nas niezmiernie ważna decyzja, choć wymaga zmian związanych z obniżeniem kosztów realizacji. Tak jak się spodziewaliśmy, będzie to droga dwunitkowa" - powiedział Burmistrz Jarosławia Jan Gilowski. W Komisji zasiadali m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, Biura Studiów Służb Drogowych i Zespołu Dokumentacji Techniczno-Drogowych: Zofia Jaroszewska - Krak, Jerzy Kaczmarek, Tadeusz Zacharewicz, Jerzy Sułot, Andrzej Lewandowski. W chwili obecnej trwają prace nad dostosowaniem istniejącej koncepcji do wymagań KOPI.

Z. Krzanowska
List od Zespołu Naukowego z AGH - Kraków

Z okazji JUBILEUSZU ÓSMEGO ROKU redagowania i wydawania BIULETYNU INFORMACYJNEGO RADY I ZARZĄDU MIASTA JAROSŁAWIA - Zespół Naukowy Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie składa gratulacje i wyrazy uznania za niestrudzoną, tak godną uwagi oraz tak przydatną w udostępnieniu problematyki Miasta i Gminy Jarosławia - pracę informacyjno-dziennikarską.

Jednocześnie życzymy Pani Redaktor i Współpracownikom jak najlepszego zdrowia, wytrwałości i wielu dalszych nie przerwanie pomyślnych Jubileuszów.

Śledząc wciąż pozytywnie rozwijający się "z duchem czasu" ten sympatyczny Wasz miesięcznik (a szczególnie jego stronę estetyczną okładki i jakości ilustracji) - można zaszeregować, ten zatytułowany w jego numerze 2(86) z lutego 2000 r. okolicznościowy artykuł pt. "SKROMNY JUBILEUSZ BIULETYNU" i określić go jako treściowo interesująco rozwijający się, o wielce zachęcającej szacie graficznej.

Zespół Naukowy AGH, prowadzący naukowo-autorski nadzór nad robotami rewaloryzacyjno - ratunkowymi pięknej Starówki Jarosławia, wyraża słowa uznania m.in. panu Zbigniewowi Ziębie za tak niestrudzone i zawsze bieżące opracowywanie redakcyjne artykułów z zakresu zarówno powyższych prowadzonych prac, jak również przypominanie interesujących dziejów z kart historii rozwoju Jarosławia na przełomie XIX i XX wieku. Sprzyja to przybliżeniu opinii publicznej problematyki bieżącej oraz historycznej Miasta i Gminy Miejskiej Jarosławia.

Z wyrazami poważania i życzeniami dalszych osiągnięć z górniczym Szczęść Boże za Zespół Naukowy z AGH
Kierownik Zespołu Naukowego z AGH - Kraków
dr inż. Stefan Jóżkiewicz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31