Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (87) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 4
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAROSŁAWIU ZA ROK 1999

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA I BAZA MATERIALNA BIBLIOTEK:

Sieć biblioteczną na terenie miasta Jarosławia tworzy Biblioteka Główna z Czytelnią i Wypożyczalnią dla Dorosłych znajdujące się przy ul. J.H. Tarnowskiego 1, Oddziału dla Dzieci - Rynek 6 oraz trzech Filii bibliotecznych mieszczących się w poszczególnych osiedlach miasta:

Filia nr 1 - Kolonia Oficerska
Filia nr 2 - osiedle Witosa
Filia nr 4 - osiedle Kopernika.
Zgodnie ze Statutem Biblioteki powołane są działy:

- Dział Udostępniania i Informacji zajmuje się pracą z czytelnikiem, tj. wypożyczaniem książek na zewnątrz, udostępnianiem materiałów zwartych i ciągłych na miejscu w czytelniach, udzielaniem informacji na różnorodne zapytania użytkowników i prowadzeniem pracy K.O. oraz technicznych prac bibliotecznych.
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zajmuje się zakupem książek i ich opracowaniem.
Rok 1999 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu względnie pomyślny. Wyniki czytelnicze utrzymywały się na dobrym poziomie; zarejestrowano 7.915 czytelników, którym wypożyczono 132.048 książek, udostępniono 27.194 dokumentów na miejscu, a ponadto umożliwiono sporządzanie kopii z książek, czy artykułów z czasopism na ksero.
Okres ten był również korzystny pod względem zakupu komputerów, zainstalowania sieci i wdrożenia programu Sowa do prac bibliotecznych.

Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Biblioteka otrzymała środki pieniężne na zorganizowanie nowego stanowiska pracy. Dzięki tym funduszom udało się założyć sieć komputerową i rozpoczęto automatyzację prac bibliotecznych.
Zakupiono w ramach systemu Sowa trzy moduły:
 • informacyjno - wyszukiwawczy, katalogowania, zestawień bibliografii oraz obsługi relatywnego słownika haseł,
 • konwersji danych z MARC BN na BN SOWA,
 • rekonstrukcji katalogów.
Komputerowe sporządzanie katalogów znacznie przyśpieszyło opracowanie nowości i dzięki temu szybciej nowo zakupione książki docierały do rąk czytelników.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE
Według danych z końca grudnia 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna i jej Filie posiadały w swoich zbiorach 123.575 tomów. W tym:

 • literatury dla dorosłych - 44 640,
 • literatury dla dzieci i młodzieży - 34 301,
 • literatury popularno - naukowej - 43 174,
 • wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) -1.460.
Jednym z podstawowych zadań statutowych biblioteki jest zakup nowości wydawniczych. W r.1999 do MBP i Filii zakupiono 2.925 tomów na kwotę 49 497.68 zł.

W tym:
 • literatury pięknej dla dzieci - 501 tomów tj. 17 % zakupu,
 • literatury pięknej dla dorosłych - 1.048 tomów tj. 36 % zakupu,
 • literatury popularno - naukowej - 1 341 tomów, tj. 47 % zakupu,
 • czasopism - 35 tomów.
Przeciętna cena zakupionej książki wyniosła 16,92 zł.

Wskaźnik zakupów w przeliczeniu na 100 mieszkańców według wskaźnika ustalonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 18 egzemplarzy. Nasza biblioteka osiągnęła w 1999 r. wskaźnik 6,96 na 100 mieszkańców.

Zakupy książek dokonywane były bezpośrednio u wydawców i u dystrybutorów. Niska cena i duży wybór książek, a zwłaszcza popularno - naukowych oraz dowóz na miejsce to zaleta tej formy zakupu. Kupując książki kierujemy się potrzebami i preferencjami czytelniczymi mieszkańców. Zgodnie z oczekiwaniami studentów jarosławskich uczelni wyższych zakupiliśmy wiele aktualnych pozycji z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości, prawa i marketingu.

W okresie tym prowadzono również podstawowe prace biblioteczne, tj.:
 • wycofywanie książek zdezaktualizowanych, zniszczonych. Ogółem ubytkowano 1 542 wol. (w tym 866 wol. w filiach);
 • konserwacja książek, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych oraz archiwizowanie czasopism;
 • opracowywanie zbiorów. Nabytki opracowywano pod względem formalnym i rzeczowym. Sukcesywnie prowadzono prace nad katalogami. W związku ze zmianą Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej rozpoczęto reaklasyfikację i meliorację katalogów;
 • rozpoczęto pracę nad katalogiem komputerowym Czytelni. Na koniec roku 1999 baza danych zawierała 3.000 egzemplarzy.


Udostępnianie zbiorów
Zarejestrowano 7.915 czytelników, w tym w Centrali 3.254, w Oddziale dla Dzieci - 1.414, w Filiach 3.247. Wypożyczono 132.048 książek, w tym literatury pięknej dla dorosłych - 85.965, literatury pięknej dla dzieci - 29.136, literatury niebeletrystycznej - 16.947. W czytelniach odnotowano 15.290 odwiedzin. Udostępniono na miejscu 27.194 jednostek, w tym 18.188 książek oraz 9.006 czasopism.

cd. s. 5
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina Socha
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31